Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samtlig personal är obehörig

/
  • Skolinspektionen är mycket kritisk till verksamheten på Stocka Friskola.

Lagens krav på behörig personal, uppföljning och styrning uppfylls inte, varför Skolinspektionen förelägger friskolan i Stocka att vidta åtgärder för att rätta till bristerna.

Annons

Under våren har Skolinspektionen granskat skola och fritidshem vid Stocka friskola. Tillsynen visar att skolans huvudman, Stocka skola ekonomisk förening, måste ta större ansvar för att verksamheten ska motsvara författningskraven.

Samtlig personal saknar lärar- förskollärar- eller annan relevant utbildning. Därför anser Skolinspektionen det anmärkningsvärt att huvudmannen inte sett till så personal kan vidareutbildas eller kompetensutvecklas. Det finns heller ingen plan för hur lärarna vid skolan ska få legitimation och behörighet. Även anställda rektorer ska ha den behörighet och kompetens skolförfattningarna kräver. Systematiskt arbete för att följa upp och utveckla verksamheten krävs, rektorn ska identifiera utvecklingsområden och åtgärda dessa, och personalen ska arbeta inriktat på utbildningens mål.

Huvudmannen hävdar att man kontinuerligt försökt annonsera efter behörig personal, men inte lyckas. Inspektionen anser att huvudmannen måste öka ansträngningarna att hitta legitimerad personal. Enligt rektorn har ingen personal kompetensutvecklats de senaste två läsåren. Målet har varit att anställa behörig personal, vilket inte lyckats.

Utöver ovanstående finns ytterligare brister. Bland annat saknar eleverna i förskoleklass och grundskola ska tillgång till elevhälsa, och den studie- och yrkesorienterande verksamheten tillgodoser inte behovet av vägledning.

Några av dessa brister konstaterades redan 2011, vid myndighetens förra tillsyn av skolan. Skolinspektionen förelägger nu Stocka skola ekonomisk förening att senast 7 september 2015 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

Mer läsning

Annons