Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljoner saknas i omsorgen

Omsorgs- och lärandenämnden beräknas gå back med 8,6 miljoner kronor i år.

– Om utfallet blir så här är det väldigt allvarligt, säger Åke Bertils (S), ordförande i omsorgs- och lärandenämnden.

Annons

Delårsbokslutet för omsorgs- och lärandenämnden visar på flera minus i budgeten. Totalt pekar prognosen på ett underskott på 8,6 miljoner kronor.

– Vi måste gå igenom verksamheterna för att de vad som är orsaken bakom det här, säger Åke Bertils.

Inom individ- och familjeomsorgen är det högre kostnader än vad som det budgeterats för. Till stor del beror kostnadsökningen på större behov av placering av barn och unga i HVB-hem. Kostnaderna för försörjningsstöd har de senaste åren varit höga i kommunen och även under våren har kostnaden för försörjningsstöd varit på en förhöjd nivå. Totalt beräknas individ- och familjeomsorgen dra över sin budget med 2,5 miljoner kronor. Även omsorg för funktionshindrade beräknas visa ett underskott för året. Totalt väntas avdelningen dra över budgeten med ungefär 1 miljon kronor.

Det största underskottet står äldreomsorgen för. Högre personalkostnader än budgeterat är en av orsakerna till att budgeten inte kan hållas. Vinterkräksjukan och andra sjukdomar har gjort att verksamheten inte kunnat hålla ned vikarieanvändningen. Inom hemtjänsten har antalet hemtjänsttimmar varit betydligt högre än budgeterat. Totalt för äldreomsorgen räknar man med ett underskott på drygt 5 miljoner kronor. I delårsbokslutet konstateras det att den första delen av underskottet står antalet utförda hemtjänsttimmar och höga vikariekostnader för.

– Det har blivit mycket mer insatser än vad vi hade beräknat. Vi måste titta på varför det har blivit så och vad vi kan göra för att rätta till det. Vi måste gå igenom på vilka grunder man har beviljat hemtjänst och om biståndsbedömningen är rätt. Det är många parametrar som vi måste titta på nu på en gång, säger Åke Bertils.

Mer läsning

Annons