Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräver svar av politiker

En arbetsgrupp i Ilsbo kräver svar av politikerna när det gäller förslaget att lägga ned mellanstadiet på orten.

Annons

Efter två möten i Ilsbo har en arbetsgrupp sammanställt de frågor som kom från föräldrar och boenden på orten. Arbetsgruppen har skickat frågorna till utbildnings- och kulturnämnden och förväntar sig skriftliga svar från politikerna i nämnden.

Genom frågorna vill avsändarna ha svar på hur politikerna har resonerat kring förslaget om nedläggningen av årskurs fyra och fem i Ilsbo. De frågar sig om nedläggningen av mellanstadiet i Ilsbo och Hassela kommer påverka rekryteringen till de industrier som finns på orten.

Utbildnings- och kulturnämnden behöver minska sina kostnader med ungefär 10 miljoner kronor för att hålla sig inom budgetramarna för nästa år. Ungefär 1 miljon kronor skulle nämnden spara på att flytta mellanstadieeleverna i Hassela och Ilsbo till Bergsjö. Arbetsgruppen i Ilsbo vill veta var de resterande 9 miljoner kronorna ska tas i verksamheterna. De efterfrågar också en uppföljning av flytten av årskurs 6 från Ilsbo som har gjorts tidigare. De vill också veta om flytten av högstadiet i Harmånger ledde till någon besparing eller förlust för kommunen.

Arbetsgruppen vill också se ett underlag som visar dagens kostnader att bedriva den befintliga skolverksamheten för respektive ort. Många av de som bor i Ilsbo vill att politikerna ska undersöka möjligheterna att flytta tillbaka årskurs 6 till Ilsbo.

Arbetsgruppen har bifogat en enkätundersökning som visar att de 61 personer som svarat på enkäten känner oro över att bygden kommer dö ut om mellanstadiet flyttas, att de tror att det kommer leda till en viss utflyttning och att om barnfamiljerna lämnar orten kommer det påverka ekonomin negativt.

Mer läsning

Annons