Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Kan bli katastrof för skogsbruket"

Regeringen lanserade i våras flera förslag för att förenkla för enskilda näringsidkare. Men ett av förslagen kan försämra möjligheterna för skogsägare att bruka sin skog.

Annons

– Det här kan bli en katastrof för skogsbruket, säger Lars Fältholm, redovisningskonsult och ledamot i Norrhälsinge skogsägares styrelse.

Den eventuella katastrofen gäller en del i regeringens nya skatteförenklingsförslag – att ta bort skogskontot. Enskilda skogsägare kan i nuläget fördela intäkterna från en avverkning över flera år. På så vis slipper den som har avverkat skog betala all skatt under ett och samma år. Men den möjligheten försvinner om regeringen slopar skogskontot, menar Lars Fältholm

– Om skogskontot försvinner kommer skogen bli sämre skött, eftersom möjligheterna att sätta av pengar till skogsvård minskar, säger Lars Fältholm.

Han menar att kontot jämnar ut inkomst. Det kan vara fem till tio år mellan avverkningarna, vilket gör att intäkterna inte kommer på regelbunden årsbasis. Många skogsägare har andra jobb och en extra inkomst under året kan innebära en högre marginalskatt.

För att kompensera frånvaron av skogskontot har regeringen föreslagit att kontot ska ersättas av en företagsfond som ska erbjuda liknande möjligheter.

– Det är inte möjligt att avsätta lika mycket med företagsfonden och det är inte heller lika enkelt att reglera resultatet, säger Lars Fältholm.

Han menar att skogskontot ger skogsägaren möjlighet att kunna driva sitt skogsbruk mer långsiktigt. Per Sandberg, medlemschef på Mellanskog, är inne på samma linje:

– Skogavverkning görs på stora bestånd med en lång planeringshorisont. Skulle våra medlemmar i stället avverka lite varje år skulle det innebära återkommande fler kostnader för flytt av maskiner och planering, säger han.

Per Sandberg menar att regeringens utredning saknar en genomgripande analys av konsekvenserna om skogskontot skulle försvinna.

Han och Lars Fältholm tror också att förslaget kan resultera i att skogsägarna avverkar mindre. En mindre tillgång på virke skulle i sin tur få återverkningar på massaindustrin.

Målet med skatteförslaget är att förenkla inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och delägare i svenska handelsbolag. Flera intresseorganisationer och remissinstanser ställer sig generellt positiva till förslaget, som bland annat innehåller regeländringar för periodiseringsfonder och räntefördelning. Men delarna som rör skogskontot får kritik från Advokatsamfundet, LRF och Skatteverket. I nuläget bereder Finansdepartementet förslaget tillsammans med remissvaren.

Mer läsning

Annons