Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Boende för ensamkommande klubbat

/
  • Bente Sandströms förslag om att inrätta boende för ensamkommande på Hagängsgården, antogs av KS.

Vid nyår inrättas ett HVB hem för ensamkommande i C-huset på Hagängsgården, Harmånger, det har nu kommunstyrelsen i Nordanstig beslutat.

Annons

Utskottsledamöterna i Nordanstigs kommun känner sig förbigångna, och frågan om på vems bord ärenden ska ligga dryftades då kommunstyrelsen, KS, sammanträdde på torsdagen. Anledningen är att Nordanstig nu har utskott under KS, i stället för utbildnings- och omsorgsnämnder.

– Vi jobbar med att lägga tydliga roller och tydligt ansvar, men saker som är brådskande måste behandlas, förklarade KS-ordförande Monica Olsson, (S), bland annat syftande på C-huset på Hagängsgården.

Det bör bli HVB-hem för ensamkommande, har Bente Sandström, chef för migrations- och arbetsmarknadsenheten föreslagit i ett tjänsteutlåtande. Anledningen är nya fördelningstal för kommuner för mottagande av asylsökande barn 2016.

Omsorgsutskottets, OU, ordförande Åke Bertils, (S), liksom SD:s ledamöter, ogillade att ärendet gått direkt till KS utan att passera OU.

– Vi måste möta ett ökade behov och har tagit ett hastigt beslut, påpekar Monica Olsson. Per-Ola Wadin, (FP), tillägger:

– Här har man missat poängen. Vi kommer att få krav att ta emot fler ensamkommande. Jag tycker vi ska vara jätteglada att vi har tjänstemän som ligger på förhand, annars kan kommunen tvingas köpa platser, vilket blir väldigt dyrt.

SD:s yrkande på återremittering avslogs. De deltog därefter inte i beslutet, då KS klubbade HVB-hem med tolv platser på Hagängsgården. OU fick vidare i uppdrag att ta fram förslag på långsiktig plan för kommunens totala flyktingmottagande till KS-sammanträdet i november.

Utbildningsutskottets, UU, förslag på handlingsplan för att åtgärda brister som Skolinspektionen påpekat, antogs. Däri ingår att KS ska ha en uttryckt politisk viljeinriktning för samtliga verksamheter inom UU:s ansvarsområde. Det ska bli utökad dialog, årlig uppföljning, utvärderingar och analyser.

– UU:s ordförande, Erik Eriksson Neu, (S), har även sträckt ut en hand till friskolorna, fast ingen har svarat än. Men för elevernas skull vill vi även där ta ett helhetsgrepp, säger Tor Tolander, (M), oppositionsföreträdare.

– Inför KS-sammanträdet i oktober ska ett svar vara formulerat, som Inspektionen ska ha senast 2 november. Målet är ju att vi inte ska behöva infria vitet på 600 000 kronor, säger Stig Eng, (C).

För övrigt konstaterades att besparingsplanen nu ser ut att ha börjat påverka ekonomin: Håller kalkylen kan Nordanstigs kommunbokslut visa 4,8 miljoner plus.

Mer läsning

Annons