Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Både ris och ros för Sörfjärdsförslag

/

När tiden för yttrande gick ut i fredags hade ett tiotal berörda fastighetsägare skickat in sina synpunkter på förslaget om exploatering av Sörfjärden. Flera var positiva, men många pekade på risken med försämrade bad- och fiskemöjligheter, samt inskränkningar i friluftslivet.

Annons

Plan- och byggenheten på Nordanstigs kommun har under en tid arbetat med ett planprogramförslag som ska ge möjlighet till fler tomter i närheten av havet i Sörfjärden. Men förslaget handlar också om att Klasudden och den gamla hamnen ska rustas upp och få ny bebyggelse i form av ett antal sjöbodar, restaurang och servicehus för den gästhamn, som man också vill bygga där. Förslaget har nu varit ute på samråd sedan början av juli, och i fredags var det sista dagen för sakägare, organisationer och myndigheter att skicka in sina synpunkter.

Och det är många boende runt Klasviken som har utnyttjat denna möjlighet. Flera av dessa förklarade sig vara mycket positiva till att Nordanstigs kommun vill satsa på Sörfjärden, och pekade på behovet av att fler tomter styckas av, då många vill vistas i byn, samtidigt som få fastigheter kommer ut på marknaden. Planerna för en restaurang eller ett kafé tas upp i flera av yttrandena som något positivt och efterlängtat. Enligt planprogrammet skulle restaurangen ligga ute vid eller på Klasuddens pir. Annat som det flesta av de boende ser positivt på är planerna på en gångbro från Klasudden och över till piren vid stora stranden.

Men även en hel del farhågor tas upp i flera av yttranden. Många är skeptiska till förslaget att bygga ett 20-tal nya tomter i norra delen av Klasviken, i planen kallad Stenudden, intill naturreservatet. Men man är också rädd att vattnet i Klasviken ska försämras på grund av byggplanerna för Klasudden. Den föreslagna återuppbyggnaden av den rasade norra vågbrytaren, anläggningen av en gästhamn samt byggandet av sjöbodar med tillhörande båtplatser riskerar, enligt flera av de boende, att påverka vattenkvalitén i viken. Man hänvisar till att Klasviken sedan lång tid tillbaka är en mycket uppskattad badplats för de boende runtom och anser att den även fortsättningsvis måste vara tillgänglig som badvik.

När det gäller de föreslagna 24 sjöbodarna som är tänkta att byggas längst ut på den östra delen av Klasudden, går åsikterna isär bland de boende .Någon vill inte se några sjöbodar alls, medan andra menar att ett mindre antal bodar skulle kunna byggas, och att dessa i så fall bör vara anpassade efter karaktären på de nuvarande sjöbodarna i Gnarpsån.

Mer läsning

Annons