Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nej regeringen, 12 kanoner till löser inte Sveriges alla försvarsutmaningar

Höstbudgeten motsvarar inte säkerhetshotet. Försvarsuppgörelsepartierna måste inleda samtal om att använda beredskapskrediten konstaterar politiska redaktören Patrik Oksanen. Beredskapskrediten uppgår till 40 miljarder kronor och kan lösa många av de akuta problemen.

Läs mer: Svenska försvaret fortsätter i otakt

Låt det först vara glasklart. Våra 24 kanoner var på tok för lite artilleri för ett land med Sveriges yta. Det är bra att det blir fler och det är välkommet att försvarsminister Peter Hultqvist (S) fått fram en slant på 450 msek extra i höstbudgeten för fler kanoner. Det handlar om hälften av de 24 Archer-pjäser som Norge tackade nej till när man drog sig ur kontraktet att köpa kanoner ihop med Sverige.

Tillskottet på 450 msek , som finansieras genom en minskning av utlandsinsatserna på nästan 100 msek och ett tillägg på 350 msek, räcker då till att köpa in 12 kanoner. Så här skriver regeringen i tilläggspropositionen:

"Regeringen bedömer att de 24 pjäser Norge valt att avstå från bör anskaffas och tills vidare placeras i Försvarsmaktens förbands-reserv, med påbörjad anskaffning 2016. I syfte att möjliggöra en förstärkning av artilleri-förmågan bedömer regeringen att cirka hälften av pjäserna bör kvarvara i Försvarsmakten medan resterande del avyttras fram till 2020."

De pengar som regeringen skjuter till för inköp går alltså utöver försvarsuppgörelsen och är den första indikationen på att insikten om dess brister har hamrats in även på Finansdepartementet.

De pengar som regeringen skjuter till för inköp går alltså utöver försvarsuppgörelsen och är den första indikationen på att insikten om dess brister har hamrats in även på Finansdepartementet.

Läs mer: ÖB behöver mer pengar för att möta hoten

Försvarsuppgörelsepartierna informeras under dagen om beslutet och de bör välkomna det, men samtidigt klargöra att när pjäserna ska förbandssättas (vilket de så klart ska) så måste regeringen också skjuta till omedelbara medel till armén för att kunna utöka artilleriförbanden i ett första steg med 50 procent.

Regeringen lägger också in en brasklapp om att resten av kanonerna kan hamna i Försvarsmakten, men då inte utifrån ett svenskt säkerhetsperspektiv utan om det blir en misslyckad försäljning:

"Om någon försäljning inte kommer till stånd avser regeringen att återkomma till riksdagen beträffande den långsiktiga finansieringen."

Uppskattningsvis innebär 24 pjäser en total kostnad på 900 miljoner kronor för Sverige (tidigare har uppgifter om att systemet som helhet skulle ha kostat Norge 1,3 miljarder kronor publicerats) för samtliga 24 kanoner. Inga kostnader för uppsättning av förband som bemannar pjäserna inräknade.

Partierna i försvarsuppgörelsen behöver alltså uppgradera försvarsöverenskommelsen redan i höst. Hotbilden har förvärrats i takt med försämrat säkerhetsläge, något som ÖB varnade för i sin halvårsrapport. Därefter har permanent trupp på Gotland placerats i en beredskapskontroll.

Att den lilla gotländska stridsgruppen behöver bli till en bataljon och förstärkas med artilleri och luftvärn har bland annat förordats av generalmajoren Karlis Neretnieks som kommenderade Gotlandsbrigaden på 90-talet.

Att säkerställa att Försvarsmakten redan nu kan planera och utbilda för att ha 48 pjäser i bruk till 2020 borde vara en självklar del av en överenskommelse 2.0. Men det finns många andra hål att lösa där behoven är alltför stora på materielsidan.

Det handlar om den så kallade basplattan, som personliga skydd, utrustning för soldater, radioapparater, reservdelar och ammunition. Det handlar också om en rad avancerade materielinköp; som robotar, luftvärn, beställning av fler Gripen-plan och radarspaningsplan. För att inte tala om investeringar så att systemen kan verka fullt ut, som krigsflygbaser.

Det finns även stora hål i regeringens budget på den civila sidan som försvarsuppgörelsepartierna behöver täcka upp. MSB har särskilt ansökt om en rad prioriterade saker - där det bistra beskedet är att klara det inom ram. Något MSB:s kommunikationschef Svante Werger kommenterar på Twitter med "Vi måste prioritera hårdare".

Här finns behovet att kommunicera krypterat och det kräver både utrustning och lokaler, däribland en "gemensam fysisk arena att mötas på för bevakningsansvariga myndigheter".

När det gäller höjd berdskap handlar det om att se över kommunernas och landstingens uppgifter. Dessutom vill MSB återuppta stödet till landstingen inom SSIK, "Sjukvårdens säkerhet i kris och krig". De särskilda äskandena som inte beviljades uppgår till ca 80 msek.

Den sammanlagda skillnaden mellan MSB:s äskande och regeringens budget är totalt 71,66 msek. Men då ska man veta att i gapet finns också kostnadsuppräckningar, med löneökningar och prishöjningar, samt anslag till klimatåtgärder.

I ett totalförsvarsperspektiv finns många fler hål som måste täckas när planeringen återupptas, hål som inte heller budgeten hanterar.

Att öka numerären för armén, flygvapnet och marinen samt få ett fungerande totalförsvar kommer att ta tid, men mycket annat kan göras här och nu. Både för militärt och civilt försvar. Men resan kommer att vara lång.

Läs fler budgetkommentar på helahalsingland.se/ledare

Utrustad med ballistiskt skydd och minskydd.

Fakta Archer

Fordon: Volvo A30E Totallängd: 14,3 meter Vikt: ca 35 ton Motoreffekt: 340hk Maxhastighet: 65 km/h Aktionsradie: 500 km Eldrör: 155 mm/L52 Maximal skottvidd: 30 - 50 km Eldhastighet: 8-9 skott/minut Magasin: 21 granater Bemanning: 3-4 operatörer. Utrustad med ballistiskt skydd och minskydd.

Källa: FMV

#16 Security in the Baltic Sea region - a podcast with Edward Lucas

#15 "Lögn och förbannad dikt", samtal med försvarsministern om informationskriget

#14 Återvunnen självständighet firar 25 år och gasledningen som delar Europa

#13 kl 07:58 kom explosionen

#12 Brexitspecial 2 - Och nu då, vad hände och varför?

#11 Brexitspecial - inför omröstningen

#10 Podd72 går på världspremiären för Gripen E

#9 Fem år sen Fukushima, alver mot troll och dina preppingfrågor

#8 Preppa för Sportlovskyla, kulturen i säkerhetsdoktrinen & Lars Wilderäng

#7 Maskrosrötter, fredsförsök i Syrien och hur Ryssland trollar litvinenkorapporten

#6 På FoFRK del 3: "ÖB lovar försöka stoppa Bergsjös anfall, finländska myter och energiplanering för krig"

#5: Från FoFRK del 2:"Sveriges förmåga får betyg, MSB:s GD och kvällspressens utsända"

#4: Från FoFRK 1: "En Skipper, en stjärnförfattare och en civil krishantering"

#3: Medborgaransvaret i Kris, Ryssland och besök på skräckhotellet

# 2: Så fixar du strömavbrottet & kan det bli krig på Balkan?

#1: Preppa med barn och Svarta svanar