Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Myndigheter missbrukar offentliga medel

Försvarets materielverk (FMV) gjorde för två år sedan bedömningen att BAE Systems Hägglunds terrängfordon var de enda som klarade försvarets krav. Trots det har FMV rekommenderat att fordonen köps av finska konkurrenten Patria, en upphandling som Hägglunds överklagat till länsrätten i Stockholm.

Annons

Försvarets materielverk (FMV) och företaget Hägglunds i Örnsköldsvik har jobbat med SEP i 14 år. Utvecklingen har under lång tid skett i samarbete med Storbritannien, som ville ha 3.000 nya stridsfordon till sin armé.

Britterna lämnade samarbetet under sommaren 2008 då främst leveranstiden på SEP inte kunde möta Storbritanniens behov med anledning av åtaganden i Afghanistan. SEP, Splitterskyddad Enhets Plattform, är unik i sitt slag och är skräddarsydd för den svenska Försvarsmaktens behov, i Sverige och i utländska missioner. Den har rönt ett intresse från Norge samt stor uppmärksamhet vid den årliga försvarsmaterielmässan i Abu Dhabi 22-26 februari 2009 genom sin konstruktion och det genomtänkta konceptet.

Genom att vara en enhetsplattform som kan möta olika operativa roller minimeras kostnaderna för underhåll. Antalet versioner på komponenter minimeras vilket gör att kostnaderna över tid i materiel och personal hålls på ett absolut minimum.

FMV har nu, under den alliansledda regeringen, uppfattat att dessa krav och de behov som Försvarsmakten kommunicerat, inte längre kan levas upp till av SEP utan väljer en finsk konkurrent. En konkurrent som inte kan möta kraven på enhetskomponenter.

FMV har till dags dato investerat 1,5 miljarder kronor av skattebetalarnas och försvarets pengar i projektet. Ett projekt som nu underkänns.

Utöver de regional-, försvars- och industripolitiska konsekvenser som blir följden måste vi socialdemokrater ställa alliansen frågan vad som hänt. Projektet har löpt under 14 år och alliansen har under sin period vid makten vitsordat SEP operativa fördelar.

1,5 miljarder, eller 1 500 miljoner kronor, är inte en summa som kan passera obemärkt i någon myndighets budget.

Senast under 2007 anslogs mer medel till SEP utveckling men dessa är nu uppenbarligen utan värde. Vi socialdemokrater ställer oss frågande till handläggningen. Vi förutsätter att Regeringen, företrädd av den moderate försvarsministern Sten Tolgfors, ger Riksrevisionen i uppdrag att granska turerna kring hur ett projekt som varit prioriterat och som skattebetalarna finansierat med 1, 5 miljarder över natt kan underkännas.

Det är nödvändigt att klarlägga om enskilda eller myndigheter som kollektiv inte fungerat i sina roller i ett projekt som ytterst skall bidra till det försvar Sten Tolgfors nu säger sig skapa. Flexibelt och med ett närområdesperspektiv.

Det politiska ansvaret ligger hos moderaten Sten Tolgfors, det är nu upp till bevis för honom att ta detta.

Hela handläggningen i detta ärende andas ett allvarligt systemfel som har lett till ett oacceptabelt myndighetsmissbruk av offentliga medel.

Åsa Lindestam, Söderhamn

Riksdagsledamot (S), försvarsutskottet, EU-nämnden