Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miss från domstolen – berörda fick inte möjlighet att yttra sig om vindkraft i Järvsö

Efter myndighetsnämndens vändning i fallet om vindkraftsansökan på Hybbelberget inväntas nu beslut från mark- och miljödomstolen. Men domstolen glömde publicera kungörelsen och många sakägare har därför inte har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Nu ska de få en ny chans.

Eolus Vind nekades förra sommaren bygglov för fem vindkraftsverk på Hybbelberget i Järvsö. Området ligger för nära bebyggelse och parken skulle störa landskapsbilden i Ljusnans dalgång, tyckte myndighetsnämnden då.

Läs också: Nej till vindkraft i Järvsö

Länsstyrelsen höll med och påpekade även att Hybbelberget inte finns med i kommunens vindkraftplan.

Myndighetsnämnden, som numera består av helt andra politiker, tog dock för en månad sedan beslut om att ändra kommunens inställning till vindkraftsparken.

Läs även: Kovänder i vindkraftsärende – resten hålls hemligt

Läs också: Ordföranden om Hybbelberget: "Vi tycker att störningen skulle bli marginell"

Nu ligger ärendet för hantering i mark- och miljödomstolen, som under hösten har besökt Hybbelberget för att granska den potentiella påverkan av vindkraftparken på landskapsbilden. Det berättar Göran Simonsson, ansvarig rådman på mark- och miljödomstolen i Östersund.

– Vi har även tittat från andra utsiktspunkter som Karlsgården i Järvsö och Öjeberget.

Planen var att sedan invänta svar från företaget och därefter ta ett beslut i ärendet.

Men något har gått fel. Alla intressenter har inte fått möjlighet att ge lämna sina synpunkter till mark- och miljödomstolen.

Enligt en aktbilaga i fallet gick det ut ett offentligt tillkännagivande i form av en kungörelse med information till sakägare den 18 november.

Men någon sådan fanns inte i Ljusdals-Posten den dagen, och inte eller i Post och Inrikes Tidningar (PoIT), som ges ut av Bolagsverket och där alla typer av delgivningar ska offentliggöras.

Det visar sig efter några frågor till domstolen att kungörelsen av okänd anledning aldrig har publicerats, varken i tidningen eller i PoIT.

"Kungörelsen kommer att publiceras så snart det är möjligt", meddelade registratorn i Östersund per mejl förra veckan. I tisdagens tidning fanns den med.

Nu finns därför möjlighet för alla som känner sig berörda och har en åsikt om en eventuell vindkraftsetablering på Hybbelberget att skicka sina synpunkter till mark- och miljödomstolen.

Det kan röra sig om ganska många, enligt Göran Simonsson.

– Man brukar säga att rätten att överklaga när det gäller vindkraft är de som har sina fastigheter inom fem-sex kilometer eller ännu längre avstånd ifrån.

I domstolens beslutsunderlag finns även de yttranden som kom in till kommunen inför myndighetsnämndens första beslut. Ett 30-tal privatpersoner yttrade sig år 2013, varav de flesta inte hade något att erinra. Några var positiva, andra var bekymrade över ljud och störningar och en person menade att många inte törs yttra sig eftersom man vill behålla grannsämjan i byarna.

Länsstyrelsen och Länsmuseet Gävleborg rekommenderade ett negativt beslut, bland annat eftersom den planerade vindkraftsparken skulle vara synlig från Ljusnans dalgång och Järvsöbygden, som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Naturskyddsföreningen menade att parken kommer att dominera landskapsbilden från exempelvis Torön, Kramsta, Grönåsdalen och Öjeberjet. Enligt föreningen är också företagets fågelinventering bristfällig.

Läs också: Många beslut om vindkraft tas i dag – fem ärenden på nämndens agenda

Följ nyhetsflödet och få pushnotiser om viktiga händelser från ditt närområde. Ladda ner vår nya app här, till Iphone eller till Android!

Iphone: App Store

Android: Play Butik