Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miljoner till integrationsprojekt – här är alla sökande

Förra året fick Söderhamns kommun 74,5 miljoner kronor som ska gå till integration. En del av pengarna har redan fördelats, och nu är det föreningarnas tur.

Sammanlagt handlar det om 15 miljoner kronor som föreningar, kommunala verksamheter och andra icke-kommersiella organisationer har kunnat söka för olika projekt.

Runt 60 ansökningar har kommit in och totalt handlar det om ett belopp på ungefär 25 miljoner kronor. Främst handlar det om olika föreningar och flest ansökningar handlar om olika typer av fritidsaktiviteter, men många är också inom kommunal verksamhet.

– Vi hoppades på ett stort intresse. Det kom få ansökningar i början, men många på slutet, säger Karin Olsson, integrationssamordnare på Söderhamns kommun.

Föreningarna kommer att prioriteras först och redan nästa vecka kommer man att kunna lämna besked till många av dem.

– Jag kan inte säga att alla får för det måste ju ha anknytning till integration och vara genomförbart. Vi kommer heller inte ge bidrag till byggnationer och liknande, det ska vara aktiviteter, säger Karin Olsson.

Men ansökningarna de har fått in har överlag varit bra, tycker hon.

– Särskilt med tanke på vilken kort tid de har haft på sig. Det är stor variation och väldigt mycket kultur och det är kul. Det är spritt över hela kommunen också och det är riktat mot både unga och vuxna.

Läs också: Miljoner till språksatsning i förskolan: "Det är en win-win situation"

Här är hela listan över vilka som sökt, hur mycket pengar de behöver och vad de vill använda dem till.

Sport och fritidsaktiviteter:

Integration genom fotboll, IFK Bergvik Fotbollssektion: Att genom fotbollen öka möjligheten för asylsökande att komma in i samhället och samtidigt öka förstående hos lokalbefolkningen angående de asylsökandes situation. 20 000 kronor

Integration genom Fotboll, Sandarne SIF: Att ge ungdomar en meningsfylld fritid genom fotboll. Ge baskunskaper i fotboll och föreningslivet till nyanlända. Hur fungera rföreningslivet i Sverige? 119 080 kronor

Beach Club Football, Söderhamns Kommun/Verkstäderna: Beach Club Football är en minifestival med turnering i beachfotboll och andra kringaktiviteter under fredagen på Stenöveckan. Vi planerar att det ska vara i samma anda som School´s Out. 250 000 kronor

Faxeholmens badskola, Faxeholmen AB: Under perioden september till november 2016 anordna badskola i samverkan med Södehamns simsällskap. 65 000 kronor

Föreningsutveckling, Söderhamns UIF bordtennis: Eftermiddagsaktiviteter Pingishallen under hela säsongen 2016-17. Fysiska aktiviteter som pingis och innebandy. Föreningsaktivitetersom ledarskap- och domarutbildning. 150 000 kronor

Prova på i Söderhamn, Gävleborgs Idrottsförbund/Sisu Idrottsutbildarna: Vår förhoppning är att vi ska kunna fungera som en brygga mellan skolan och föreningslivet och även resurscentrum/redo och föreningslivet. Vi ser med lite mer resurser kan vi hjälpa båda vuxna och barn att få ta del av det breda föreningsliv somSöderhamn erbjuder, både inom idrott och övrigt föreningsliv. 150 000 kronor

Broberg – mer än bandy, Broberg/Söderhamnbandy IF: Vi vill förstås kunna arbeta mer aktivt föratt öka intresset för lagidrott och föreningsgemenskap för alla åldrar och bakgrunder, och för detta behövs resurser som föreningen inte har idag. 121 000 kronor

Golfintroduktion för ensamkommande flyktingbarn i Söderhamn, Söderhamns Golfklubb: Introduktion i golf för ensamkommande barns om bor i HVB-hem i Söderhamns kommun.20 000 kronor

Simskola för alla, Söderhamns Simsällskap: Vi vill erbjuda en avgiftsfri simskola för barn till asylsökande. Dessa barn kommer aldrig att ha "råd" att gå i våran "betalsimskola". Vi kommer att inrikta oss på nivåer: dels ren vattenvana för barn 4-5 år samt simskola för 6-7 år. 113 800 kronor

Integration genom organiserad friidrottsträning, Söderhamns IF: Söderhamns IF avser att i samarbete med skolor och SFI aktivt söka upp och bjuda in asylsökande ungdomar och vuxna föratt erbjuda integration i ett socialt och fysiskt sammanhang. Vi har 5 aktiva träningsgrupper idag där målgrupperna på ett naturligt sätt kan ansluta tillbefintliga grupper. 35 000 kronor

Hästen som integration, Ensamkommande Söderhamn/Ubuntu: Prova-på ridning för ensamkommande flyktingbarn via Söderhamns Ortens Ryttar Förening. 17 760 kronor

Let’s Get Out! (Mångkulturella Unga Ledare), Friluftsfrämjandet Region Mitt: Att genom detta interkulturella projekt ge ungdomar en chans att växa som individer, som ledare och så småningom förebilder och genom sina aktiviteter skapa ett mer välmående samhälle där alla kan umgås ute och över kulturella gränser tillsammans. 500 000 kronor

Svenska för invandrare - naturensom klassrum, Rovdjurscentret De 5 Stora: Eleverna får genom möte med människor, djuroch natur ökade kunskaper i det svenska språket vilket bidrar till att integrering i samhället sker snabbare men också att projektet ger kunskap i allemansrätt, artkunskap (om rovdjur) och en inblick i svensk kultur. 568 690 kronor

Bli vän med vattnet – ett integrationsprojekt, FöreningenSöderhamns babysim /Söderala simhall: Föreningen vill erbjuda drop-in verksamhet för barn i Söderala simhall från samhällsgrupperna asylsökande och nysvenskar. 45 000 kronor

Kultur och lärande:

"Blinka" 2,0, Studieförbundet Bilda GävleDala: Hantverk, samtal och studiebesök. 22 000 kronor

Musiken - det globala språket del 2, Föreningen Musica Viva: Integrationsprojekt med nyanlända musiker och musikintresserade som söker kunskap och vill lära sig spelainstrument. 80 000 kronor

Teatergruppen Stronger, Studieförbundet Bilda GävleDala: Stronger är en befintlig teatergrupp som har tränat och spelat teater sedan 2014. 213 800 kronor

Svenska Barnvisor, BUN/Kulturskolan: Nyanlända familjer med barn får en barnvisebok med medföljande ljudspår. Vi på kulturskolan träffar sedan barnfamiljerna för att sjunga tillsammans. 25 000 kronor

”Alla får låna” orkester, BUN/Kulturskolan: Med hjälp av enkla instrument som inte kräver flera års förkunskaper få delta i ett musikaliskt sammanhang. 50 000 kronor

Lär med musik, BUN/Kulturskolan: Pedagoger från kulturskolan möter förberedelseklasser och förskoleklasser med stor del nyanlända barn och sjunger och spelar tillsammans med dem. 75 000 kronor

Öppna instrument och musiklektioner, BUN/Kulturskolan: Kulturskolans pedagoger uppsöker och skapar möjlighet att få prova på och musicera. Deltagarna behöver inte teckna sig för en instrumentkurs, det är gratis samtidigt som det blir svenskundervisning genom sångtexter. Vi har redan påbörjat detta arbete på medborgarkontoret i Ljusne med gott resultat. 100 000 kronor

Projektsamordning Kulturskolan, BUN/Kulturskolan: Om Kulturskolan får beviljat de projekt vi nu söker så kommer vi behöva ekonomiskt stöd för att täcka personalkostnader för projektsamordning. 200 000 kronor

Skaparbibblan, Söderhamns stadsbibliotek och KomTek: Ett samarbete mellan Söderhamns stadsbibliotek och deras filialer (KUS) och KomTek, Kommunal teknik och entreprenörsskola (BUN). 300 000 kronor

SM- veckans officiella låt, Verkstäderna/A-huset: Vi har för avsikt att tillsammans med en grupp ungdomar, göra den ”officiella” låten för SM veckan tillsammans med en artist/grupp. 500 000 kronor

Ung Konsthantverk med Drömverkstan, Verkstäderna/Drömverkstan: Vi vill genom konstnärlig utövning, tillsammans med ungdomar i åldern 13-20 år, titta på vilka likheter/skillnader det finns i att vara ung i deras hemstad och i deras nya stad Söderhamn. 35 000 kronor

Konsumentkunskap för nyanlända, Bygg- och miljöförvaltningen: Det finns ett stort behov av kunskap om konsumentfrågor hos nyanlända/personer med icke svenskt ursprung. Därför söks bidrag för att kunna komplettera befintlig konsumentvägledning (halvtid förnärvarande) med en extra resurs. 180 000 kronor

Odling "Gräv och väx", Studieförbundet Bilda GävleDala: Att människor med olika kulturella bakgrunder får lära sig att bruka odlingsbar mark både teoretiskt och praktiskt. Att samverka med organisationeroch privatpersoner vilka upplåter sin mark till odling. 125 000 kronor

Språkassistenter och språkstöd, Barn- och utbildningsförvaltningen: 10-15 språkassistenter och språkstöd anställs alternativt får praktik i förskola, förskoleklass och grundskolans lägre skolår samt på fritidshem. 1 250 000 kronor

Dubbing Company, Tamador: Dubba alla tv-program som rör olika delar av det svenska samhället. Som drama- och samhällsserier eller program om hälsa eller utbildning. Belopp sätts utifrån överenskommelse med tv-stationer.

Kul för ALLA barn, Rädda barnen i Söderhamn: Många roliga och spännande aktiviteter ordnas för barn och unga och deras familjer i vår kommun. Problemet är bara att barnfamiljer på asylboenden och andra nykomna barnfamiljer inte känner till vad som finns, inte hittar dit och inte har råd med bussbiljett om man bor utanför stan. 35 000 kronor

Design och Skulpturskola, Konstkraft Ljusne: Sommarskola för barn mellan 10-15 år. Lära sig att designa en skulptur och sedan bygga en fullstor skulptur. Design, logik, samarbete, gemenskap, inspiration, kamratskap och personlig utveckling. 35 200 kronor

Många språk på biblioteket, Söderhamns bibliotek: Genom en omgestaltning av biblioteksrummet på barnavdelningen skapa en mötesplats för hela familjen och inspirera till språk-och läsutveckling för barn. Skapa en miljö som när man rör sig upptäcker miljöer och föremål som är anpassade för barn. 600 000 kronor

Familj och hälsa:

Familjecentral – öppen förskola, Barn- och utbildningsförvaltningen: En familjecentral öppnas i Ljusne och bedrivs som projekt under två år. Öppna förskolan är den del som barn- och utbildningsförvaltningen bidrar med till familjecentralen. 428 000 kronor.

Förstärkning av elevhälsan, Barn- och utbildningsförvaltningen/centrala elevhälsan: Förstärka elevhälsan, både den medicinska elevhälsan och skolkuratorer, för att möjliggöra för elever att få den hjälp och stöd de behöver för att klara skolarbetet. 250 000 kronor

Hitta Rätt, ASN Ensamkommande barn/Uteverksamheter: Att skapa förutsättningar för en lyckad integration genom att systematisera och kvalitetssäkra arbetet med våra ensamkommande barn. Syftet är aven att göra ungdom delaktig genom ett aktivt lärande i sin egen utveckling. 100 000 kronor

Hitta rätt, ett projekt för ensamkommande, Ensamkommande (Amicus): Projektet bygger på att all personal på de kommunala HVB-hemmen för ensamkommande utbildas i materialet Hitta rätt. 150 000 kronor

Ledstjärnan, Rädda Barnen Söderhamn: Alla barn har rätten att bli sedd, bli hörd och framför allt veta att de är värdefulla. Barn från olika kulturer behöver mötas i tidiga åldrar för att klyftan mellan olika människor ska minska. 1 008 000 kronor

Mötesplatser:

Integration Sandarne, Sandarne i Samverkan-SISAM: Vi fick veta att flera asylsökande placerats i Sandarne. Vi ordnade då ett ”välkomstmöte” och skrev en inbjudan på arabiska och delade ut i skolan. Vi skrev också på Facebook ”På gång i Sandarne”och satte upp affisch utanför affären. 32 170 kronor

"En Söderhamn För Alla", Global Network i Söderhamn: Vi vill gärna att alla som flytta in i Söderhamn skall känna sig inkluderade och accepterade. 84 500 kronor

Mötesplats Mo Bygdegård, Mo bygdegårdsförening: Skapande av mötesplats för svenskar migranter och nysvenskar som får möjlighet att skapa kontakter på den svenska landsbygden. 510 000 kronor

Integrering i det svenska samhället, Röda Korset Söderhamn: Språket är till stor del inträdesbiljetten i det svenska samhället. Röda Korset vill vara behjälpliga i integreringsprocessen genom att erbjuda språkcafé, pysselaktivitet för barn och språkintroduktionsplatser för nyanlända. 1 191 000 kronor

Söderhamnsortens sommarhem barnkolonin, Söderhamnsortens sommarhem barnkolonin: Sommarkollo för barn. 50 000 kronor

Vägen in i Sverige, Vägen in i Sverige: Samhällsorientering med syfte att få nyanlända asylsökande att integreras i det svenska samhället. 2 500 000 kronor.

Trygga Rum i Söderhamn, SV Gävleborg: Det finns ett stort behov att möjliggöra för framför allt unga hbtq-personer att stärka sin situation som asylsökande i Sverige. Föreningen Find Hope är startad för att arbeta med dessa frågor och arbetar i ett nära samarbete med SV Gävleborg. 470 000 kronor

Integrationsfika, Föreningen Södra Norrlands omställningscentrum: Integrationsfika är ett projekt med syfte att skapa en trygg och naturlig mötesplats för integration där vi vill underlätta den första kontakten mellan människor, samt bygga broar till möten som annars kanske aldrig skulle uppstå. 42 000 kronor

Landsbygdssafari, LRF Söderhamn och Studieförbundet Vuxenskolan: Genom projektet Landsbygdssafari vill vi erbjuda asylsökanden och personer med uppehållstillstånd bussresor för att lära känna landsbygden och landsbygdsföretagande samt ge deltagarna en bild av hur det kan vara att bo och leva på Söderhamns landsbygd. 123 000 kronor

Lika med, Vänskap och Integrationsföreningen (VIF): Kartlägga, samordna och med hjälp av en projektledare, driva projektet Lika med. Skapa mötesplatser och arrangemang såsom Gatufest, Sommarläger, Communityprojekt och Inkluderingsfestival. 1 145 000 kronor

Krype fäbod, Gävleborgs Fäbodförening: Jag tänker att 5 nysvenskar kan arbeta tillsammans med mig på Krype fäbod i sommar. Mitt i skogen, nära natur och djur (getter) Fysiskt krävande aktiviteter. Driva kafé i en av stugorna på vallen. Möta svenskar som besöker fäboden. 110 000 kronor

Företagande:

Företagande för alla, Söderhamns Kommun/Näringslivsenheten: Genom att hitta, utveckla och skapa mötesplatser uppmuntra till entreprenörskap och företagande. Därefter bjuder vi in intresserade deltagare till seminarieaktiviteter kring entreprenörskap, företagande och samarbeten. 482 800 kronor

"Dubbelspåret"- Från Nysvensk till Nyföretagare i Söderhamn, NyföretagarCentrum Hälsingland: Projektet "Dubbelspåret" påskyndaroch hjälper nysvenskar att bli nyföretagare i Söderhamn. Vi dubblar nyttan från den befintliga rådgivningen via IFS och NFC i projektet genom "för-och efter-snack" med diskussioner, seminarier och nya möten. 325 000 kronor

Integration via föreningsliv i Stråtjära/Holmsveden, Equmenia föreningen (tidigare SMU) : Skog i samarbete med Stråtjära skola, Hem och skola samt Equmenia föreningen vill vi arbeta med skolträdgården/utemiljön på skolan samt med serveringen/utemiljön vid sommarhemmet Kvarnudden, Holmsveden tillsammans med våra tre asylfamiljer i Skog. 28 340 kronor