Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miljögift har läckt hos Aven Forsa

Anmärkningsvärt höga halter av miljögifter har upptäckts hos Aven Forsa AB.

Naturvårdsverkets bakgrundshalt för dioxin överskrids med 600 gånger, enligt den miljötekniska markundersökning som Aven Forsa har låtit genomföra.Mellan 1966 och 2012 bedrevs impregneringsverksamhet inom bolagets fastighet i Forsa.

Under åren 1966 – 1972 innehöll impregneringsmedlet klorfenoler som i varierande grad var förorenat med dioxiner. På något vis har gifterna läckt ut i marken, vidare till grundvattnet och har i nästa led även förorenat ytvattnet inom det undersökta området.

– Men man har inte lyckats lokalisera dioxinkällan i marken. Därför måste det göras kompletterande undersökningar, och man måste ta fler prover för att se hur uttransporten sker i grundvattnet, säger miljöskyddsinspektör Anna Bruus vid Hudiksvalls kommun.

I rapporten konstateras att "i grundvattnet, i anslutning till impregneringsbyggnaden, påträffades hög halt av arsenik, krom, nickel och zink. I båda grundvattenrören var halten dioxin mycket hög".

Rapporten beskriver hur impregneringsmedlet förvarades, och antyder också hur läckaget kan ha skett. Det finns risk för att vätskan kan ha droppat ned i marken vid virkets hantering på en hårdgjord yta i anslutning till impregneringsbyggnaden. Det finns också uppgifter om att plåtcisternen där impregneringsvätskan förvarades kan ha varit otät.

Cisternen tömdes i samband med att impregneringsverksamheten upphörde 2012, men hur länge läckaget har pågått, och vilka mängder det handlar om, är oklart. Alla hushåll nära industriområdet har kommunal dricksvattenförsörjning, utom två som har borrade brunnar. I dagsläget utfärdas inga varningar, men hur allvarligt är då läget för miljön och de som lever i grannskapet? Anna Bruus dröjer med svaret.

– Vi har inte hela bilden klar. Det är ju anmärkningsvärt höga värden, främst för dioxinet. Det krävs fler markundersökningar så att vi får veta var föroreningen kommer från, och kan få slut på uttransporten. Sen får vi göra en riskbedömning och se vilka åtgärder som är nödvändiga.

Medlet som dioxinet kommer från användes alltså mellan 1966 och 1972, och spridningen kan med andra ord ha pågått under 40, kanske nära 50 år. Nicklas Larsson, vd vid Aven Forsa, försäkrar att man från bolagets håll vill gå vidare snabbt för att komma fram till den miljömässigt bästa lösningen.

– Jag vill poängtera att det är vi, som ägare och styrelse, som har tagit initiativet och beställt rapporten. Nu får Sweco redogöra för rapporten, sen ska vi ta kompletterande prover, och när det är gjort fortsätter vi i samråd med miljökontoret.