Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Måste kunna känna sig trygg på jobbet

/

Du är på ditt jobb. Mannen du träffar säger, så där lite apropå, ”jag är bra på att slåss”, eller kanske visar han att han bär skyddsväst och har en pistol i axelhölster. På kvällen kör mystiska bilar runt din bostad. Det är sådant som följer med jobbet – du är kommunalbyråkrat.

Annons

Exemplen kommer från den undersökning som Kommunala alkoholhandläggares förening har gjort bland sina medlemmar. De allra flesta som svarat har inte varit utsatta för hot och de flesta som söker tillstånd för alkoholservering är trevliga och seriösa företagare. Men enligt undersökningen har 15 procent av alkoholhandläggarna utsatts för direkta hot eller övergrepp på jobbet, var fjärde har mött olika typer av indirekta hot som till exempel antydningar om våld.

Alkoholhandläggarnas förening vill nu att organisationen Sveriges kommuner och landsting gör en ordentlig kartläggning av säkerhetsarbetet för dem som arbetar med myndighetsutövning enligt alkohollagen.

Men det är inte bara alkoholhandläggare som utsätts för hot och våld i sitt arbete. En annan utsatt grupp inom kommunerna är socialsekreterarna. De tar beslut som ofta är ännu mer ingripande än de som alkoholhandläggarna tar. Enligt en undersökning som fackförbundet SSR, som bland annat organiserar socionomer, beställt har ungefär var femte socialsekreterare utsatts för hot i sitt arbete.

Andra grupper som uppmärksammats för att de utsätts för hot är veterinärer och rovdjurshandläggare vid länsstyrelserna. Arbetsmiljöverket har nyligen skickat brev till alla länsstyrelser för att uppmärksamma dem på situationen.

De yrkesgrupper som har störst risk att bli utsatta för hot och våld är, kanske helt naturligt, polis och väktarpersonal. De har ju som en av sina uppgifter att ingripa mot personer som är våldsamma eller agerar störande. Men om man ser till vilka yrken där flest personer utsätts för hot och våld så är det istället inom vården och omsorgen som de flesta händelser med hot och våld rapporteras.

Det finns skillnader i vad som gör att det uppstår situationer med risk för hot och våld. Alkoholhandläggaren drabbas för att yrkeskriminella använder det som en metod att påverka beslut, för socialsekreteraren och veterinären handlar det inte sällan om att de måste ge besked som ställer hela livet på ända för enskilda personer.

De som arbetar inom vård och omsorg arbetar med människor som ibland på grund av just den situation som ligger bakom deras behov av vård eller omsorg har lättare att ta till våld och hot. Det kan vara personer som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning blir aggressiva och våldsbenägna, eller personer som är påverkade av alkohol eller andra droger.

Det kommer aldrig att helt gå att undvika hot och våld i arbetslivet, men mycket mer går att göra för att förebygga och minska riskerna. Med planering och utbildning kan riskerna minska. När något ändå händer är det viktigt att de drabbade får fullt stöd från sin arbetsgivare och att det finns en tydlig beredskap för hur det ska ske.

Poliser, vårdbiträden, alkoholhandläggare, djurskyddsinspektörer och socialsekreterare, alla arbetar de på uppdrag av oss medborgare, för att upprätthålla våra demokratiskt beslutade regler och för att sköta några av samhällets viktigaste uppgifter.

De måste kunna känna sig trygga på jobbet.

Johan Örjes

Centerpressens Nyhetsbyrå

Mer läsning

Annons