Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Marcus Bohlin: Valet mellan att jobba längre och sämre pensioner är rätt enkelt

Vi svenskar lever allt längre och vi är friskare längre. Dessutom så utbildar vi oss allt längre. Den här utvecklingen är förstås bra, men det har fått till följd att det antal år som vi arbetar sjunker och antalet år då vi inte är med och skjuter till pengar till systemet sjunker. Det är i längden inte hållbart. Antingen måste vi arbeta längre, räkna med kraftigt höjda skatter och egenavgifter för offentlig service eller finna oss i sjunkande kvalitet och ständigt längre köer.

På torsdagen presenterades en sexpartiöverenskommelse mellan regeringen och Alliansen om att successivt höja den lägsta åldern för uttag av allmän pension till 64 år fram till 2026. Och rätten att stanna kvar i anställning höjs i två etapper från 67 till 69 år. Frågan är varför det ens ska finnas en övre gräns – så länge personen kan fullgöra sin arbetsuppgifter och vill arbeta vidare finns ingen anledning att anställningen automatiskt ska kunna sägas upp.

Ambitionen att koppla pensionsåldern till medellivslängden är också bra – i takt med att medellivslängden ökar så är det rimligt att också pensionsåldern höjs.

Att höja pensionsåldern är i det här läget helt rätt.

Det är bra att det äntligen börjar röra på sig och att överenskommelsen är stabilt förankrad över blockgränsen. Reglerna i pensionssystemet är inget som ska förändras med tillfälliga majoriteter i riksdagen.

Som en passus kan det vara värt att påminna om hur otroligt upprörda många socialdemokrater blev när Fredrik Reinfeldt (M) som statsminister började tala om behovet av att arbeta längre och höja pensionsåldern. Nu när man själv sitter i regeringsställning låter det på ett annat sätt.

Gruppen äldre är inte homogen, det finns både personer som har det gott ställt och de som har det knapert.

Att höja pensionsåldern är i det här läget helt rätt. Standardinvändningen brukar vara att det finns de som redan i dag inte orkar med att arbeta hela vägen fram till pension. Det är sant att situationen ser väldigt olika ut på arbetsmarknaden. Det finns de som har arbetat i slitsamma jobb som har avsevärt sänkt arbetsförmåga redan vid 60, men lika sant är att det finns breda grupper som har mycket kvar att ge under tioårsperioden mellan 60 och 70. Det kan handla om personer som under ett helt arbetsliv har förvärvat expertkunskaper som är ovärderliga, att tvinga dessa personer i pension vid 67 – så som ofta sker i dag – är inte rimligt.

Ingen ska behöva få en sämre pension på grund av oseriösa fondförvaltare.

Det handlar då om att hitta ett rimligt sätt att hantera denna skillnad. Partierna nämner i sin överenskommelse att de som måste sluta arbeta i förtid ska kunna få ett ”behovsprövat tillägg” för att kompensera för en lägre pension. Också detta är i grunden bra. Gruppen äldre är inte homogen, det finns både personer som har det gott ställt och de som har det knapert.

De sex partierna är också överens om att förändra premiepensionssystemet i kölvattnet av ett flertal skandaler med fondbolag som inte har agerat seriöst. Antalet fonder kommer att ”minska avsevärt” skriver man i en artikel på debattplats i Dagens Nyheter. Det är fortfarande något oklart exakt vad det innebär. Det är viktigt att partierna ser till att valfriheten bevaras, men att reglerna skärps vid upphandlingen av fonder är av godo. Ingen ska behöva få en sämre pension på grund av oseriösa fondförvaltare. Om en effekt av detta blir att hälften av fonderna försvinner – från dagens 800 till ungefär 400 – så är det ändå ett acceptabelt förslag. Det som bör undvikas är att vi ställs inför ett val mellan endast några få AP-fonder.

Sammanfattningsvis är det en rimlig kompromiss som de sex partierna brett har kommit överens om. Höjd pensionsålder är att föredra framför sämre pensioner och höjda avgifter.