Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lukrativ jämställdhet

Världsbanken levererar rapport på temat jämställdhet. Och kommer fram till att jämställdhet är en lukrativ företeelse.
Vilket är rätt så självklart. För det är inte smart att som samhälle inte använda sig av hela det intelligens- och produktionskapital som finns tillgängligt.

Annons

Bilden av tillståndet i världen är i sanning beklämmande. Varje år dör 3,9 miljoner kvinnor helt i onödan. Två femtedelar av dessa 3,9 miljoner är barn som aldrig föds på grund av att de har fel kön enligt föräldrarna och det samhälle de lever i.

Problemen är naturligtvis störst i utvecklingsländerna, och även om enorma framsteg gjorts, handlar det inte om framsteg som kommit alla till del. Stora orättvisor baserat på kön föreligger ännu i fråga om tillgång till utbildning, hälsovård, fördelning av resurser, makt och social status.

Vi behöver inte gå längre än till Tyskland för att förstår vilket enormt resursslöseri som pågår. I Tyskland tjänar kvinnor 40 procent mindre än vad landets män gör. I stället för samma tillgång till karriärmöjligheter och tid för rekreation, diskriminering och många timmars oavlönat arbete i hemmet.

Enligt Världsbanken handlar skillnaderna i inkomster och kapital inte om skillnader i utbildning. Det handlar istället bland annat om en könssegregerad arbetsmarknad och brist på barnomsorg och andra funktioner i samhällsstrukturen som frigör tid för lönearbete. Mest av allt handlar det om brist på politisk vilja, enligt Ana Revenga, chef för fattigdomsminskning, som Svenska Dagbladet intervjuat. För det är trots allt så att vi skulle kunna välja jämställdheten. Om vi bara ville.

De patriarkala strukturerna är djupt rotade. Även om skillnaderna i graden av förtryck är stora mellan världens länder handlar det i grunden om samma förtryck. Skälen till varför man i vissa länder väljer att abortera foster av kvinnligt kön grundar sig på exakt samma tankar som föder lönegap mellan män och kvinnor. Kvinnan är fortfarande, 2011, enligt allt för många en lägre stående varelse än mannen. Och det är i enlighet med detta hela vår existens är inordnad.

Att förändra är svårt. Men absolut inte omöjligt. Framsteg har gjorts på många håll i världen, men ännu återstår mycket arbete för en jämställdhet värdig namnet.

Att förändringen tar tid är begripligt. För även om de ekonomiska fördelarna med jämställdhet är stora, innebär en mer jämställd fördelning av resurser och makt att någon förlorar. I detta fall män. Att det finns många som är väldigt nöjda med den fördelning som idag finns är därför självklart. Den innebär trots allt att män idag kvoteras in i alla möjlig och omöjliga sammanhang, att deras röster väger tyngre, att deras inflytande, både socialt och ekonomiskt är större.

Självfallet är det väldigt bekvämt att inte behöva konkurrera på lika villkor, att ges fördelar bara på grund av kön. Att det inte är vare sig intelligent eller lönsamt blir för många med makten att förändra därför ovidkommande.

De tillhör i majoriteten av alla fall trots allt det kön som har minst att tjäna på ett samhälle där den ovidkommande faktorn kön blir just ovidkommande.

Jenny Wennberg