Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utredning: Så påverkas Ljusdal om riksväg 84 dras om: "Centrum måste vara attraktivt"

Hur kommer handeln i Ljusdals centrum att påverkas om riksväg 84 dras om? Det ska ett konsultföretag undersöka på uppdrag av kommunen.

Annons

Norra Järnvägsgatan utgör idag en del av riksväg 84, vilket innebär mycket trafik som orsakar buller och försämrad framkomlighet.

Sedan den nya sträckningen av E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn stod klar 2011 har trafiken ökat på riksväg 84 genom Ljusdal. Trafikanter som ska till fjällen har i högre utsträckning valt att köra via Hudiksvall och Ljusdal.

Ökningen har lett till framkomlighetsproblem och allt mer buller i centrala Ljusdal. 2012 bestämde Ljusdals kommun, Region Gävleborg och Trafikverket Region Mitt att hitta en lösning, den så kallade "Förbifart Ljusdal".

Tanken är att dra om riksväg 84 via Kyrksjönäsvägen i stället för genom Norra Järnvägsgatan. Men detta är inte problemfritt, menar Carina Janars, centrumledare på Ljusdal i centrum.

Carina Janars, Ljusdal i centrum, tycker det är viktigt att satsa på infarterna för att locka folk till centrum.

– Vi har ju sett en ökad handel i Ljusdal sedan E4-sträckningen mellan Hudiksvall och Söderhamn, med många fler som passerar Ljusdal. Vi har handlare som är oroliga för trafikomläggningen, men vi har också handlare som ser nackdelar med trafiken genom köpingen. Föreningen är kluven, säger Carina Janars.

Läs mer: Flera tomma lokaler i centrala Ljusdal

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie för att undersöka vilken lösning som är den bästa för trafikomläggningen i Ljusdal. Åtgärdsvalsstudier grundar sig på dialog mellan olika instanser och tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och vara ekonomiskt försvarbara.

I studien har Trafikverket jämfört olika alternativ med varandra. Däribland att bygga en bro över Ljusnan för att binda ihop väg 84 och 83 öster om Kyrksjön, att skylta om i vägkorsningar eller att inte göra några förändringar alls. Vilken åtgärd får bäst effekt? Det finns för- och nackdelar med alla alternativen.

Ur Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Bilden  pekar ut vilka delsträckor som påverkas, vilka korsningar som behöver skyltas och byggas om, var det behövs en planskild korsning och  hur Kyrksjönäsvägen föreslås bli en delsträcka av väg 84.

Trafikverket menar att alternativet där riksväg 84 dras om via Kyrksjönäsvägen och att det byggs en planskild korsning vid Smedsgatan och Norra stambanan (för att undvika köbildning vid bommar) är det bästa alternativet. Att bygga en bro över Ljusnan anser inte Trafikverket vara samhällsekonomiskt försvarbart. Detta håller inte Rolf Berg, utvecklingschef Ljusdals kommun, med om.

– Enligt en undersökning som gamla Vägverket gjorde så ansågs det klokt att bygga en bro och det står Ljusdals kommun fast vid.

Läs mer: Osäker framtid för Förbifart Ljusdal

För att komplettera Trafikverkets undersökning ska nu ett konsultföretag utreda konsekvenserna för centrala Ljusdal om Trafikverkets förslag blir verklighet. Konsultfirman ska bland annat genomföra enkäter och mäta antal fotgängar och bilar genom köpingen. Carina Janars kommer att delta i och följa undersökningen noga.

– Det är otroligt viktigt hur kommunen hanterar detta. Centrumet måste ju vara attraktivt, för såväl handlare som konsumenter.

Mer läsning

Annons