Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rivning sänker nivån i Sillerboån

Kommunens myndighetsnämnd anser att strömsträckan i Sillerboån ska återställas till den nivå som gällde innan Kvarndammen anlades. Det betyder ett ja till att båda dammarna i ån rivs. Men hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön i området kring Kvarndammen.

Annons

Myndighetsnämnden gjorde en syn på platsen innan man tog ställning till kommunens ansökan hos mark- och miljödomstolen om utrivning av Kvarndammen och den provisoriska tröskeldamm som anlagts i ån efter ett dammras 2004.

I ett yttrande till domstolen konstaterar nämnden att inga nya dammar generellt bör byggas i ån.

I dag, menar nämnden, är strömsträckan reglerad på en konstgjord nivå som inte är naturlig och som egentligen inte har någon funktion annat än att vattennivån ska hållas på en viss nivå vid fiskodlingen.

"I detta läge bör man se till möjligheterna att få till en naturligt strömmande åsträcka som det en gång var", heter det bland annat i yttrandet.

Yttrandet överensstämmer med den ansökan som kommunen lämnat in om utrivning av de två dammarna. Fullföljs de planerna kommer vattennivån i Sillerboån i Tallåsen att sänkas med en dryg halvmeter jämfört med dagens nivå. Set i sin tur minskar riskerna för problem med vattensjuka fastigheter och översvämningar, enligt nämnden.

Mer läsning

Annons