Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Renoverat väglyse kräver ny policy

För att kommunen ska kunna renovera befintlig belysning längs statliga vägar krävs att en ny policy antas

Annons

Att renovera belysningsanläggningarna är ett stort steg från kommunens belysningspolicy. Det anser kommunchefen Nicklas Bremefors och gatu- och parkchefen Emma Nordebo Snygg i ett beslutsförslag till kommunstyrelsen.

Nuvarande belysningspolicy anger att kommunen ska vara huvudman för belysning där kommunen är huvudman för gator. Det betyder att kommunala anläggningar längs statlig väg rivs om inte Trafikverket tar över ansvaret. Ett sådant förfarande har mötts av protester från många håll i kommunen och utmynnat i ett förslag om att belysningsanläggningar i kommunal ägo längs statlig väg renoveras. Förslaget ska kommunstyrelsen ta ställning till vid nästa sammanträde.

Att riva anläggningarna betyder kostnadsbesparingar för kommunen samtidigt som det kan skapa otrygghet bland de boende längs dessa vägsträckor och ge intryck av områden kan uppfattas som minde bebyggda av dem som passerar.

Att renovera vägbelysningen beräknas kosta 12 500 kronor per stolpe. Då det finns 12 000 stolpar längs aktuella vägsträckor betyder det en totalkostnad runt 15 miljoner kronor att fördelas med 3,75 miljoner kronor per år under perioden 2013-2016..

På den negativa sidan redovisas ökade kostnader för elförbrukning och att det blir otydligt om vem som ansvarar för vägbelysningar inom kommunen och ökad risk för att Trafikverket kommer att vilja att kommunen tar över ansvaret för samtliga belysningsanläggningar i kommunen.

I områden där få eller inga åretruntboende finns förbehåller sig samhällsutvecklingsförvaltningen rätten att fatta separata beslut.

Mer läsning

Annons