Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Långsam utredning av buller från Svartvallsbergets vindkraftpark

/
  • Många boende kring vindkraftverken på Svartvallsberget har klagat på buller.

På Svartvallsberget står kommunens första vindkraftspark. Där har tio vindkraftverk nu snurrat för fullt i drygt ett år. Men det har inte skett utan problem för omgivningen. Företaget har på order av länsstyrelsen utfört flera bullermätningar.

Annons

Sedan Svartvallsbergets vindkraftpark driftsattes har ett drygt tiotal boende kring parken anmält att det låter för mycket från verken.

Läs också: Mätning gjord – visar på förhöjt buller

I april gjordes en bullermätning. Enligt Simon Åkerman, handläggare på länsstyrelsens miljöenhet, indikerade den att ljudet från vindkraftverken överstiger riktlinjerna för buller.

– Under sommaren har de gjort vissa tekniska åtgärder på verken, säger han.

Läs också: Kraftbolaget utför åtgärder på Svartvallsberget

När vindkraftsparken byggdes var det kommunen som hade tillsyn över parken. Efter det fick länsstyrelsen ta över ansvaret. Då visade det sig att de vindkraftverk som har satts upp på Svartvallsberget är inte samma som anges i bygglovet.

Men det är inte så ovanligt att det blir så, enligt Simon Åkerman. Bygglovsansökan lämnades in 2008 och parken byggdes 2014.

– Så det har hänt mycket där emellan. Teknikutvecklingen går framåt.

Det viktiga är enligt Simon Åkerman att riktlinjerna för bullnivåer hålls. I det här fallet överensstämmer inte verkens faktiska bullernivåer med de beräknade.

Läs också: Vindkraften kom som en chock

– Varje verk har ett så kallat källjud som är specifikt hos de olika verken. Det är uppmätt hos verksleverantören. Det är de källjuden man utgår från när man gör beräkningar på hur pass mycket en park ska kunna bullra.

När vindkraftverken började snurra kom också en mängd klagomål om buller in till kommunen och länsstyrelsen.

Läs också: Överklagat – Harsas fastighetsägare vill inte ha vindkraft på Blacksåsberget

Det första som händer då är att företaget får möjlighet att visa hur mycket det bullrar, berättar Simon Åkerman.

– Om det överstiger 40 decibel, som är riktlinjerna i den här parken, så förelägger man verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som krävs för att komma ner till 40 decibel. Då bedömer vi dem och om det sker inom rimlig tid. Vi kan även kräva fler åtgärder.

Nu inväntas resultaten av en ny mätning som företaget har utfört i början av oktober.

– Men vi har inte fått rapporten från den ännu.

Länsstyrelsen har också fått in klagomål om lågfrekvent buller från verken och krävde då att företaget skulle ta fram en plan över hur de ska kontrollera detta.

Det ville dock inte bolaget göra, utan överklagade föreläggandet till mark- och miljödomstolen.

Simon Åkerman förklarar att de lågfrekventa ljuden inte finns inom standardkontrollen.

– Lågfrekvent och normalfrekvent buller uppträder på lite olika sätt. Det lågfrekventa kan upplevas störande på lite längre avstånd. Därför ville vi att det skulle utredas specifikt.

Läs också: Forskning visar att ljud från vindkraftverk kan störa

Nu måste ärendet avgöras av domstolen innan företaget eventuellt behöver göra en utredning. Det tycker Simon Åkerman är synd eftersom de som lider av de lågfrekventa ljuden måste vänta längre på besked.

– Oavsett om företaget måste ta fram planen eller inte så finns det en otydlighet mot tredje person som drabbas. Det är inte alls bra.

Mer läsning

Annons