Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klagan mot utrivning av Kvarndammen hjälpte inte

/

Ljusdals kommun får riva ut Kvarndammen i Tallåsen. Mark- och miljödomstolens dom står fast.

Annons

Sedan mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt beslutat att inte ge prövningstillstånd öppnar det för Ljusdals kommun att riva ut den under 2004 raserade och sedan provisoriskt lagade dammen i Sillerboån.

Enligt utvecklaren Rolf Berg avvaktar Ljusdals kommun att domen i mark- och miljööverdomstolen vinner laga kraft. Sedan kan ett kostnads- och åtgärdsförslag om en utrivning presenteras för kommunstyrelsen.

– Det troliga är att ett förslag delas upp i två bitar, dels ett om utrivning, dels ett om en gång- och cykelbrolösning över dammfundamenten, säger Rolf Berg.

Att mark- och miljööverdomstolen inte beviljar ny prövning om Kvarndammen beror på att den inte betvivlar riktigheten i domen från 3 februari och att det heller inte är av vikt för rättstillämpningen med en överprövning.

Samtidigt avvisar mark- och miljööverdomstolen också jäv kring utrivningsdomen.

I klagan har det anförts att Adam Gönczi som särskild ledamot var deltaktig i domen om Kvarndammen samtidigt som han vid huvudförhandlingen bodde hos sin bror László Gönczi i Färila som är MP-politiker i kommunen och där varit för utrivning.

Bland annat hävdar mark- och miljööverdomstolen att invändningen om jäv kommit in för sent. Av protokollet från Svea hovrätt framgår det att de klagande fick reda på bröderna Gönczis samtal kring målet i samband med synen på plats vid Kvarndammen under huvudförhandlingen och att jävsfrågan skulle ha väckts då för att kunna prövas vidare.

Bengt Ångström, som driver Tallåsen Laxodling vid den berörda dammen och som tillsammans med 23 andra överklagat utrivningsdomen i mark- och miljödomstolen, befinner sig utomlands och vill först ta del av vad mark- och miljööverdomstolen skriver innan han uttalar sig om eventuell överklagan till Högsta domstolen.

– Hur som helst kommer jag att hävda skadeståndsrätten vid minsta problem för min rörelse, säger Bengt Ångström som i mark- och miljödomstolen fick skadeståndsfrågan uppskjuten senast tre år efter arbetstidens utgång eftersom domen inte utesluter att det behövs skadelindrande åtgärder vid dammrivningen.

Tallåsens byalag, som också klagat, anses av mark- och miljööverdomstolen sakna rätt till detta.

Ett av skälen som anges är att byalaget inte haft verksamhet i över tre år och därför saknar klagorätt. Byalaget bildades i februari 2014.

Mer läsning

Annons