Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byalagsförening nekas hjälp med utsatt sjö

Holänna Byalagsförening får ingen hjälp med att återställa Gunnarbosjön efter torvbrytningen intill Alsmyran.
Länsstyrelsen menar att sjöns tillstånd inte beror på torvbrytningen.

Annons

År 1984 påbörjades torvproduktionen vid Alsmyran i Holänna strax utanför Ljusdal.

Alsmyran ligger ungefär fyra kilometer från Gunnarbosjön. En sjö som ligger Holännaortens byalagsförening varmt om hjärtat.

2013 avslutades torvbrytningen, berättar Jan Åhman, medlem i byalagsföreningen, och den som tillsammans med fyra till, från deras sida jobbat med efterdyningarna sedan dess.

I december 2014 skrev de till länsstyrelsen för att be om hjälp med Gunnarbosjön, som de menade tagit stryk av torvbrytningen fyra kilometer därifrån. De menade att sjön höll på att växa igen och att torvbrytningen inneburit en sämre levnadsmiljö för de flodkräftor som bor i sjön. De var oroliga över den minskning de sett i beståndet.

Nu har länsstyrelsen tagit beslutet att inte vidta några åtgärder. Enligt deras bedömning har torvbrytningen inte påverkat sjön mer än vad som är rimligt för den typen av verksamhet. Man skriver också att det pågått flertalet andra verksamheter som kan ha påverkat vattendraget som rinner in till sjön. Att sjön håller på att växa igen kan också ha med helt naturliga orsaker att göra, skriver länsstyrelsen vidare i sitt beslut.

Angående flodkräftorna skriver länsstyrelsen så här i sitt beslut:

"Ljusdals kommun genomförde under 2013 en inventering av Holännaån i syfte att kunna bedöma torvtäktens eventuella påverkan på Holännaån och Gunnarbosjön. Kommunen kunde inte påvisa någon negativ påverkan på Gunnarbosjön och dess flodkräfta."

Under 2014 ska också vattenkemiska undersökningar ha gjorts i sjön – utifrån de resultat man fick fram drogs slutsatsen att vattenkvaliteten inte borde vara ett hinder för flodkräftan.

Jan Åhman har läst beslutet men meddelar att styrelsen ännu inte har träffats för att ta del av beslutet och bestämma om och hur de ska gå vidare med det.

– Men det måste ske ganska omgående om de ska ha någon chans att överklaga. Man har bara tre veckor på sig och det har redan gått halva tiden, säger Jan Åhman.

Huruvida en överklagan faktiskt kommer att lämnas in vet han dock inte.

– Jag vill inte föregå styrelsen i deras beslut, så jag har faktiskt ingen aning.

Läs mer om Holänna: Många på skolträff i Holänna

...och om övergödning: Lekplatser för Dellenöring har blivit förstörda

Mer läsning

Annons