Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avtal om damm har överklagats

Avtalet mellan kommunen och ägarna till kvarnen vid Kvarndammen i Sillerboån, Tallåsen, har överklagats.

Annons

Det är Bengt Ångström, Tallåsens fiskodling, som reagerat på att kommunen tillsammans med ägarna till Strömsholm 1:6 och Ljusdals-Ede 4:59, som omfattar kvarnen och fallrätter i Kvarndammen, ingått ett avtal där kommunen tar på sig alla kostnader i samband med en utrivning av Kvarndammen. Kommunen påtar sig också kostnader för att driva den juridiska processen i mark- och miljödomstolen samt att ersätta övriga eventuella kostnadsanspråk som kan resas mot kvarnägarena på grund av projektet.

Avtalet är för kommunens räkning underskrivet av kommunalrådet Roland Bäckman (S) och kommunchefen Nicklas Bremefors.

Bengt Ångström påpekar i sin överklagan att i en damm står var och en solidariskt för de kostnader som kan uppstå i samband med reparationer och utgår från att det även gäller vid en utrivning.

Ärendet borde ha beretts i kommunstyrelsen för att sedan behandlas i kommunfullmäktige, hävdar Bengt Ångström.

Han kräver att avtalet omedelbart rivs upp i avvaktan på att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet och att avtalet därefter vunnit laga kraft.

Mer läsning

Annons