Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ligger fokus på patientens bästa?

/

De senaste dagarna har Hudiksvall fått väldigt mycket publicitet och har varit på många människors läppar. Tråkigt nog är det inte i positiva sammanhang som staden uppmärksammats. I stället är det för att den danska läkaren Johanne Krogh, numera känd som "skandalläkaren", arbetar på Hudiksvalls sjukhus.

Annons

I Norge har Krogh fällts för felbehandling 29 gånger. Enligt det norska radio- och tv-bolaget NRK har hittills 13 miljoner kronor betalats ut i ersättning till de drabbade från den norska patientskadeförsäkringen.

I Sverige har hon hittills anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) vid sex tillfällen. Och en gång till Socialstyrelsen, då hon även fick en varning för att hon tagit bort fel senor och ben under en operation av en axel.

Hur har det kunnat bli så här? Hur har Landstinget Gävleborg kunnat anställa den här läkaren mot bakgrund av allt det här? Varför har inte de ansvariga inom landstinget gjort en bättre kontroll innan de anställde? Att rekryteringsprocessen nu är förändrad påverkar ju inte redan gjorda anställningar.

Hur stor är risken för att det finns fler läkare anställda inom landstinget som tidigare inte har skött sin yrkesutövning på ett patientsäkert sätt?

Vågar man som patient låta sig opereras inom Landstinget Gävleborg?

Det här är viktiga frågor som många säkert funderar över just nu och som ansvariga tjänstemän inom Landstinget Gävleborg inte på ett tillfredställande sätt har kunnat svara på.

Tvärtom har det tydligaste svaret från landstinget varit att man är nöjd med läkarens arbete och tänker låta henne få arbeta kvar. Om inte reaktionerna från patienterna blir så pass omfattande att situationen blir ohållbar. Skulle så bli fallet kan det bli fråga om omplacering, meddelar Kjell Norman, divisionschef för operation inom Landstinget Gävleborg, i dagens tidning.

Är det att fokusera på patientens bästa? Borde inte svaret vara att man nu gör allt för att bringa klarhet i hela den här skandalen?

För den orolige patienten kan det finnas viss tröst i att man har rätt att neka till att vårdas av en viss läkare. Det är till och med så att om en specialistläkare inom Landstinget Gävleborg har fattat beslut om att operation ska genomföras kan du som patient välja att få åtgärden utförd på en landstingsfinansierad specialistklinik vart du vill i hela landet.

Det kan vara bra att veta.

Betydligt värre blir det ju om man kommer in akut och inte kan kommunicera. Då får man förlita sig till att landstinget har skött läkarrekryteringen på ett tillförlitligt sätt.

Bortsett från en allmän oro ställer fallet med den här aktuella läkaren inte till med någon omedelbar problematik. Läkaren kommer nämligen inte att jobba just den här vecken, eftersom hon är på en sedan tidigare planerad semester.

Men de mer generella frågetecknen kvarstår. Och vad händer när nästa vecka börjar?

Det finns en del att bringa klarhet i för landstingsledningen.

För regeringen, riksdagen och Socialstyrelsen finns det annat arbete som skyndsamt måste genomföras. Systemet med informationsutbyte mellan de nordiska länderna då en läkare begår fel inom vården måste bli bättre. Framför allt på det sättet att informationen kan bli tillgänglig för landstingen. Om informationen bara stannar hos Socialstyrelsen blir den till väldigt liten nytta.

Nästa steg måste bli att förbättra informationsutbytet inom EU. Annars har vi snart nya problem av samma karaktär.

Mer läsning

Annons