Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre ha kvar Hudiksvalls station i centrum än att rädda kulturhuset

/

En station i centrum är viktigare än ett par hus. Så kan inriktningen i kommunstyrelsen i Hudiksvall om att titta vidare på den östliga korridoren summeras. Det är en uppfattning som ledarsidan delar och argumenterat för tidigare (
11:e november 2015
).

Annons

Läs mer: Kulturhuset kan rivas, dubbelspåret viktigare

Dubbelspår genom staden innebär rivning av kulturhuset Glada Hudik och stadshotellets annex men det är ett pris som är väl värt att betala.

Här intar Hudiksvalls Tidnings två opinionsbildande avdelningar olika perspektiv och landar i olika ställningstaganden.

Medan kulturredaktören Christina Busck är kritisk och ifrågasätter varför en barriär ska byggas i staden och centrum förfulas menar ledarsidan att en järnväg måste ses i stadsutvecklingen i ett hundraårsperspektiv. Även om det kortsiktigt innebär olägenheter och att kulturvärden går förlorade så handlar frågan om vilken stad ska Hudiksvall vara. Denna fråga handlar inte bara om nästa årtionde, utan blicken måste vara mot nästa nästa sekelskifte. Ingen av oss som nu debatterar frågan kommer då att vara vid liv.

Läs mer: Kulturredaktören, varför förfula centrum med ett dubbelspår?

Det andra huvudalternativet, strax väster om staden, innebär att staden Hudiksvalls attraktionskraft minskar. Det förslaget är i och för sig bättre än det tredje förslaget som funnits i debatten, ännu längre västerut med station vid Medskog.

Ett läge för stationen utanför dagens stadsbebyggelse innebär att det blir svårare att både arbetspendla till och från Hudiksvall och stadsutvecklingen hämmas.

En järnvägsstation i centrum innebär att Hudiksvall C får samma geografiska placering som exempelvis stationerna i Uppsala och Gävle. Centralt läge, som också innebär att med utbyggd regional tågtrafik med tiden kommer att förändra centrums tyngdpunkt i staden.

Byggplanerna runt Västra hamnen är här av avgörande strategisk betydelse för både Hudiksvall men också regionen. När den fördjupade översiktsplanen för Västra hamnen var ute på remiss skrev bland andra Region Gävleborg om att en ny stadsdel i Hudiksvall kan öka hela regionens attraktionskraft. Regionen såg också stationslägets koppling till den nya stadsdelen som en strategisk fråga för framtiden.

Det finns ett fjärde förslag i debatten, Sigurd Melins förslag, som kan beskrivas som en kompromiss av dragningarna. Stationen blir kvar i centrum, men dubbelspåret skulle säras genom staden. Ett godsspår skulle strax efter Reffelmansviken fortsätta rakt fram i en tunnel och persontågen skulle som i dag fortsätta in till stationen för att sedan svänga upp mot kyrkan och i tunneln ansluta till godsspåret igen.

Trafikverket menar dock att risken är att persontrafiken drabbas av en flaskhals . Tillgång till dubbelspår för persontrafiken är alltså avgörande.

I det långsiktiga perspektivet är det förståeligt att Trafikverket inte vill bygga in nya flaskhalsar när syftet är att bygga bort dessa. Slutsatsen från verket är troligtvis rimlig. Däremot hade det varit bra för debatten och öppenheten i processen om detta förslag också hade utretts tekniskt och ekonomiskt.

Läs mer: Miljöpartiet vill helst se en tunnel, deltog inte i beslutet

I slutet av året ska Trafikverket ta beslut om vilken korridor dubbelspåret mellan Gävle och Sundsvall ska ta. Kommunens besked om att förorda en korridor genom centrum är ett sätt att försöka påverka Trafikverkets beslut. Förhoppningsvis lyssnar Trafikverket på kommunen och på HT:s ledarsida.

Mer läsning

Annons