Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt lodjursstammen vara

Riksdagsbeslutet om rovdjurens fastställda miniminivåer är grundat på sårbarhetsanalys av de fyra stora rovdäggdjuren, björn, varg, järv och lodjur samt kungsörn.

Annons

Naturvårdsverket och landets alla länsstyrelser har detta att förhålla sig till. Man vet hur låga rovdjurspopulationer man får ha utan att äventyra rovdjurens gynnsamma bevarandestatus, dess långsiktiga livskraft och utan att gå emot riksdagsbeslutet.

Nu kommer länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer att ta beslut om vid vilka antal ovanför beslutade miniminivåer rovdjuren regionalt ska ligga på. Det som brukar kallas förvaltningsnivåer. Alltså, till vilka nivåer rovdjursstammarna skall regleras genom fredning eller jakt. Beslutande delegationer som, under den tid de funnits, tydligt visat sig vara påtagligt jägarinfluerade, trots att de formellt ska vara sammansatta av företrädare för många olika intressegrupper i samhället och av olika politiska partier.

Detta blir det verkliga elddopet för dessa delegationer. Kommer de att vara lyhörda för främst jaktintressets krav om anpassning av förvaltningsnivåer till de nya, av Riksdagen beslutade miniminivåerna. Nivåer vilka ofta är halverade i jämförelse med de miniminivåer som Naturvårdsverket fastställde för bara ett par år sedan? Eller kommer delegationerna se till den verkliga problembilden kring rovdjur när besluten tas?

Vi tänker närmast på lodjuren, som vållar ytterst begränsade skador i vårt län, Gävleborg. I genomsnitt ett par tamdjur per år, företrädesvis får, har blivit angripna av lodjur i hela länet under de senast fem åren. Finns det då någon anledning att minska lodjursstammen? En lodjursstam som redan har reducerats från drygt 30 föryngringar omkring år 2000. Kan vi ligga kvar på nuvarande delegationsbeslut om ett 20-tal årliga lodjursföryngringar i länet?

Ja, givetvis finns ingen anledning att skjuta ner lodjursstammen ytterligare bara för att man fastställt en ny absolut lägsta och biologiskt motiverad miniminivå!

Vi uppmanar därför länets Viltförvaltningsdelegation att ta beslut som innebär att man inte missbrukar det riksdagsbeslut som fastställt vid vilka nivåer rovdjuren har så kallad gynnsam bevarandestatus, långsiktig livskraft.

Vi uppmanar delegationen att vid sina kommande beslut i frågan tillämpar verklig adaptiv förvaltning. Att delegationen tar hänsyn till och intryck av en reell problembild och inte främst blir påverkad av en högröstad jaktlobby.

Yvonne och Uffe Stridsberg

naturvänner

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons