Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt Gävle behålla domstolen!

Annons

Nedläggning av BB och regementen orsakar folkstormar. Domstolar försvinner tystare och många av landets länsrätter får förbereda gravöl i stället för 30-årsfirande.

Regeringen föreslår i en proposition att landets 23 länsrätter ska bli 12 förvaltningsrätter. Bakgrunden till förslaget är att länsrätterna generellt anses för små. Initiativet till förändring kommer från domstolarna själva. Större domstolar medger specialisering inom myndigheten och anses effektivare.

Regeringen vill att länsrätterna i Gävleborg och i Dalarna ska läggas samman till Förvaltningsrätten i Falun. Skälen sägs vara att Falun har ett centralt läge i den nya domkretsen, att länsrätten i Dalarna är större än den i Gävleborg och att ett stort antal psykiatriförhandlingar hålls på Säters sjukhus som ligger närmare Falun.

Domstolverkets utredning, som föregått propositionen, förespråkar att domstolarna ska placeras på orter med högskola eller universitet, goda kommunikationer och en attraktiv arbetsmarknad.

Länsrätten anser att starka skäl talar för att förvaltningsrätten placeras i Gävle. Gävleborg och Dalarna är jämbördiga befolkningsmässigt. Gävle har betydligt fler invånare än Falun och med högskola, konserthus och teater är det en attraktiv stad att bo och arbeta i. Gävle nås enkelt från Uppsala, Sveriges fjärde största stad med juristutbildning på universitetet.

Tågförbindelserna längs kusten blir allt snabbare och E 4 mellan Gävle och Uppsala är nu motorväg. Flera anställda på länsrätten bor i Uppsala och dagpendlar med restider som inte är längre än dem som gäller för många som bor och arbetar i Stockholmsområdet.

Dagpendling mellan Uppsala och Falun är i praktiken omöjlig. Förbindelserna inåt landet är sämre än längs kusten. Gävle har otvivelaktigt bättre kommunikationer än Falun och bör även ha bättre förutsättningar att rekrytera kompetent personal.

Kammarrätten i Sundsvall – som är överinstans till länsrätterna i norra Sverige – har ofta muntliga förhandlingar ute på länsrätterna. Det medför betydande merkostnader om förhandlingarna sker i Falun och inte i Gävle.

Det är enklare för Försäkringskassans processjuridiska enhet i Sundsvall att inställa sig till förhandlingar i Gävle än i Falun. Förhandlingar i Falun medför ett ökat bilresande. Även miljöhänsyn talar för Gävle.

Psykiatriförhandlingar hålls dag i veckan på sjukhusen i Gävle och Säter. Eftersom förhandlingar hålls varannan vecka även på sjukhuset i Hudiksvall, blir den sammanlagda ressträckan till de tre sjukhusen för rättens ledamöter kortare om förvaltningsrätten förläggs till Gävle.

De tunna motiveringarna i propositionen till lokaliseringen av de nya domstolarna låter ana att politiska hänsynstaganden styr, snarare än sakliga överväganden.

Barbro Holmberg, landshövding

Carina Blank, kommunalråd Gävle

Per-Olof Svensson, regionordförande

Tomas Attorps, lagman vid Gävle länsrätt

 

 

 

 

Mer läsning

Annons