Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Läsartext: Silverstubbar och brandljud

Torsdagen den 26 maj genomfördes en dagsutbildning i nyckelbiotopskalibrering i skogarna kring Hennan, norr om Ljusdal.

Kursledare var Skogsstyrelsen och deltagarna bestod av skogliga tjänstemän som till vardags arbetar med att detaljplanera skog inför gallrings- eller slutavverkningsåtgärder på uppdrag av traktens skogsägare.

Kjell Hedberg som är en av deltagarna berättar:

– Olika typer av skogar är livsmiljöer för olika arter, vissa vanliga och andra sällsynta. Miljöerna där de ovanliga arterna finns behöver vi känna igen när vi planerar inför olika slags åtgärder i skogen, till exempel gallring eller slutavverkning. Vissa arter gynnas av ljusa, torra miljöer och andra av mörka och fuktiga. Under den här dagen får vi möjlighet att kalibrera oss i de här kunskaperna, så att vi gör rätt bedömningar när vi detaljplanerar områden i skogen.

Skogsbeståndet vi besöker under eftermiddagen består av tallskog i en terräng som har gott om sten och stora block. Här och var ser vi mycket gamla stubbar, så kallade silverstubbar, från träd som höggs för hand för mycket längesen. Vi ser även sotsvart kol på flera torrträd som fortfarande står upp, så kallade torrakor. Det här visar tydligt spåren efter en kraftig brand, kanske under förra seklet.

En annan deltagare, Tomas Tjernell, berättar att man regelbundet gör den här typen av kalibreringsövningar och han ser nyttan av utbyta kunskap med både kollegor i företaget och tjänstemän från Skogsstyrelsen.

– Det gör att vi blir bättre på att tyda de olika skogsmiljöerna och hur de ska skötas – eller inte skötas, för att gynna artrikedomen i skogen.

Tomas fortsätter:

– I de flesta skogarna vi rör oss i, så kan vi både sköta skogen och ta ut virke som ger avkastning, samtidigt som vi tar naturvårdsmässig hänsyn. Men ibland stöter vi på mer ovanliga miljöer och det är de här vi behöver känna igen och reagera på tidigt i planeringsstadiet.

Tallbeståndet visar sig vara livsmiljö för flera rödlistade arter av svampar och delar av området bedöms vara nyckelbiotop. Markägaren i det här fallet har valt att avsätta hela området för naturvård och undanta det från avverkning.

Det finns många spännande skogsord! Här är ett axplock med fem av dem:

Torraka = Väderbiten, ofta vriden tall, som stått död länge

Låga = Liggande dött träd

Silverlåga = Barklös låga

Brandljud = Gammal brandskada på träd

Högstubbe = Avbruten eller högt avsågad trädstam

Ulrika Forsman

Skicka in en artikel om något som berör dig

Med Helahälsingland Nära kan du skriva egna artiklar och få dem publicerade.

Skriv en läsarartikel