Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lars Ströman: Låt dig inte luras av partiernas retorik – detta bestäms inte i Europaparlamentet!

Ska EU lagstifta på fler områden eller på färre områden? Ska EU ha en större budget. Ska det införas en EU-skatt?

Annons

Sådant har redan börjat diskuteras i valrörelsen inför valet till Europaparlamentet. Det är bara en liten detalj: Europaparlamentet har i stort sett inget att säga till om i just dessa frågor.

Ofta höjs FN till skyarna av både svenska politiker och svenska medier.

Sverige har under årtionden vant sig vid att vara med i mellanstatliga organisationer som till exempel FN. Ofta höjs FN till skyarna av både svenska politiker och svenska medier. Svenska politiker ser det som en hederssak att Sverige är en av de stora bidragsgivarna till FN:s budget.

Det är bara det att medlemsländerna kan strunta i stolta resolutioner som antas av FN. Till och med när FN:s säkerhetsråd beslutar att ingripa militärt i en konflikt, så är FN beroende av att det finns medlemsländer som vill delta i en sådan insats. Och det är ju alltför välbekant att en rad medlemsländer i FN grovt kränker de mänskliga rättigheterna.

EU är – till skillnad från FN – en rättslig gemenskap med institutioner som har befogenhet att både lagstifta och att ingripa mot medlemsländer...

EU är – till skillnad från FN – en rättslig gemenskap med institutioner som har befogenhet att både lagstifta och att ingripa mot medlemsländer som inte följer EU:s lagstiftning.

Artikel två är en av EU-fördragets portalparagrafer: "Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter."

Passar Ungern och Polen in i detta? Det blir alltmer tveksamt. Och det blir en prövning för EU hur dessa länder hanteras.

EU:s fördrag anger ett antal områden där EU har rätt att lagstifta. Det kanske mest påtagliga exemplet är den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor. Utan gemensam lagstiftning hade den rörligheten inte fungerat.

Här kan EU sägas fungera som en federal stat. Om en EU-lag drivs igenom måste medlemsländerna följa den.

Först lägger EU-kommissionen ett förslag till lagstiftning. Rådet (det vill säga medlemsländerna) måste säga ja. Det folkvalda Europaparlamentet kan påverka förslagets innehåll – eller möjligen fälla förslaget.

Här kan EU sägas fungera som en federal stat. Om en EU-lag drivs igenom måste medlemsländerna följa den. Om de inte gör det kan de drabbas av allt från arga yttranden från EU-kommissionen till böter i EU:s domstol.

Men i vissa lägen omvandlas EU till något som påminner om FN, alltså ett mellanstatligt samarbete. Till exempel: Det är medlemsländerna som gemensamt bestämmer över till exempel vilka områden EU ska lagstifta om. Sådant regleras av EU:s fördrag. När fördraget ska ändras krävs en särskild regeringskonferens där alla medlemsländer är eniga. Det räcker med att små länder som Malta eller Luxemburg säger nej, för att allt ska stjälpas. När medlemsländerna väl är överens ska parlamenten ratificera det nya fördraget. I vissa länder krävs även folkomröstningar.

Om medlemsländerna äntligen kommit överens om de ekonomiska ramarna, så kommer parlamentet inte att sabba det hela.

När EU:s långtidsbudget ska antas så är det också en mellanstatlig procedur. Alla länder måste vara överens. Stämningen vid en sådan förhandling är ofta irriterad. Förhandlingen brukar sluta en sen natt. Visserligen ska parlamentet säga sitt. Men om medlemsländerna äntligen kommit överens om de ekonomiska ramarna, så kommer parlamentet inte att sabba det hela.

I långtidsbudgeten ingår också hur EU ska finansieras. På sätt och vis har vi redan en EU-skatt. Sverige betalar 35 miljarder kronor varje år till EU. Det är skattepengar. Sedan finns det olika modeller för detta. Oavsett vilken modell så krävs enhällighet – att alla länder är överens.

Vi hade faktiskt ett EU-val redan förra valet.

Så om du tycker att EU lägger sig för mycket, ska du ställa frågor till de politiker som ställer upp i riksdagsvalet, inte till de som ställer upp i valet till Europaparlamentet.

 

Annons