Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärlingsanställning minskar arbetslösheten

Snart börjar skolorna och förhoppningsvis kommer många av de ungdomar som ännu inte hittat jobb att istället påbörja en utbildning som de finner utvecklande och värdefull, i väntan på att konjunkturen vänder.

Annons

För många är dock det utbud av utbildningar som finns, inte aktuellt. Särskilt gäller det för unga som är intresserade av praktiska yrken. Folkpartiet har därför förslagit att det ska ges möjlighet till lärlingsanställning.

I maj hade antalet arbetslösa ungdomar inskrivna vid arbetsförmedlingen dubblerats jämfört med ett år tidigare. I Gävleborg ökade inskrivningarna med 83,1 procent. I länet som helhet hade antalet inskrivna ungdomar ökat till 5,8 av befolkningen, vilket är en bra bit över snittet i riket – som i sin tur ligger sämre till än andra jämförbara länder.

Brister i utbildningssystemet har i flera studier pekats ut som en bidragande faktor bakom ungas problem på arbetsmarknaden i Sverige. Kopplingen till arbetslivet har varit svag, kunskapsnivån för låg och många elever har hoppat av skolan. För att öka vägarna in på arbetsmarknaden har alliansregeringen därför infört en yrkeshögskola, yrkesvux och påbörjat försöksverksamhet med gymnasiala lärlingsutbildningar.

Folkpartiet föreslår också införande av en ny anställningsform, lärlingsanställning, för unga. Den anställda får under en period lägre lön och mer begränsat anställningsskydd, men får i gengäld en bra praktisk utbildning med goda chanser till fast jobb. Det skulle vara en bra väg in på arbetsmarknaden för många unga i Sverige.

Många unga har en positiv inställning till att starta företag och ett eget företag kan vara ett bra alternativ till att söka befintliga jobb. Idag kan bara de över 25 år få så kallat starta-eget-bidrag för att komma igång med det egna företaget. Den åldergränsen bör sänkas till 20 år. Unga kreativa personer kan ge ett viktigt tillskott till företagandet.

I de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna ska det enligt den nya skollagen också ingå ett ”gymnasiearbete” som kan göras till exempel i form av ett företag eller i nära samarbete med företag. Det kan ge ytterligare en möjlig ingång till företagsvärlden.

Här i Gävleborg är det många unga som mot sin vilja står utan jobb. Fler arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningar och fler unga företagare är viktiga pusselbitar för att ge fler unga en bra start på yrkeslivet.

 

Hans Backman (FP)

Riksdagsledamot från Gävleborg

Ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Mer läsning

Annons