Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lägre kostnad med kommunal fiber

Telias korta varsel om nedsläckning av kopparnätet har försatt många kommuner i en svår sits. Men framför allt riskerar många hushåll, åtminstone under en period, att mista internetuppkoppling och fast telefoni, skriver kommunalråden i Nordanstig, Monica Olsson (S) och Stig Eng (C).

Sverige upplever just nu en bredbandsboom. Mil efter mil av fiber läggs i marken för att bygga framtidens infrastruktur. Nordanstig är inget undantag. Nordanstigs stadsnät har sedan år 2000 genom Fiberstaden AB lagt drygt 30 mil fiber för att medborgare och företag ska ha tillgång till en driftsäker uppkoppling till så låg kostnad som möjligt. Hittills har cirka 70 miljoner kronor, inklusive statsbidrag, satsats och vi har i dag ett väl utbyggt stamnät.

Nästa steg är att bygga ut accessnätet där fler enskilda och företag kan koppla upp sig. Ett sådant projekt kräver planering och pengar. Telia aviserade för en tid sedan att man inom ett år släcker ner det gamla kopparnätet. Nätet har gett tillgång till internet via ADSL, ofta med hög kapacitet.

Telias korta varsel om nedsläckning av kopparnätet har försatt många kommuner i en svår sits. Men framför allt riskerar många hushåll, åtminstone under en period, att mista internetuppkoppling och fast telefoni.

Nordanstigs stadsnäts ambition är att mer än 90 procent av kommunens hushåll ska ha tillgång till bredband år 2020. För att nå det målet krävs noggrant stadsplanearbete och att pengar budgeteras till investeringarna. Det korta varsel som Telia gett kommunerna försvårar givetvis båda.

Bredbandsnäten är, precis som vägar och järnväg, en samhällsbärande infrastruktur. Ingen ifrågasätter att vägarna ägs gemensamt, medan bredbandsnätet hittills ansetts vara en angelägenhet för marknadskrafterna. Successivt har det stått alltmer klart att kommunala satsningar i bredbandsnäten har mycket positiva effekter. En nyligen presenterad rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, pekar på samma sak.

Kommunalt och statligt ägda bredbandsnät, där företagen konkurrerar om att nyttja dem för sina bredbandstjänster, är en garant för högsta kvalitet till lägsta möjliga pris – och mot framtida prishöjningar. Detta säkerställs genom självkostnadsprincipen som förbjuder kommuner att ta ut vinst. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, är bredbandstjänster uppemot 30 procent billigare för slutkunden i kommuner med offentligt ägda stadsnät.

I takt med att kommunernas och landstingens välfärdstjänster digitaliseras står det också klart att bredbandsnäten i allra högsta grad är ett samhällsansvar.

Offentligt ägda nät, som Nordanstigs stadsnät, garanterar också öppenhet för alla som vill driva tjänster i dem, och att de även i framtiden kommer att ägas gemensamt och inte säljas ut.

Att äga ett bredbandsnät innebär ansvar. Det är inte ovanligt att fiberledningar grävs av, och det ligger på nätägaren att agera snabbt och bekosta reparationerna som kan uppgå till hundratusentals kronor. Nordanstigs stadsnät tar givetvis det ansvaret i sitt nät utan kostnad för slutkunderna.

Just nu behöver Nordanstigs stadsnät växa genom förtätningar i de områden där fiber redan ligger i marken. Även accessnäten behöver byggas ut. Därför satsar kommunen nu 5,3 miljoner kronor för att fler ska få tillgång till Nordanstigs stadsnäts 100 megabit snabba och driftsäkra fibernät. Vi samlägger just nu också slang för optofiber vid Kittesjön.

På sina håll i Nordanstigs kommun finns planer på fiberutbyggnad genom fiberföreningar. Vi ser positivt på all utbyggnad av bredband i vår kommun, särskilt som tidsramen för utvidgningen krympt i och med den snabba nedsläckningen av kopparnätet. Vi erbjuder därför de föreningar som väljer att bygga egna accessnät att ansluta sig till Nordanstigs stadsnät enligt den gränsdragningsöverenskommelse som diskuterats fram med föreningarna tidigare. Vinsten är förutom att spara tid, även ett sunt och hållbart resursutnyttjande till nytta för alla.

Monica Olsson (S)

ordförande kommunstyrelsen i Nordanstig

Stig Eng (C)

vice ordförande, kommunstyrelsen i Nordanstig

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel