Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lagen är ibland helt enkelt fel

/

Annons

Det är bra att regeringen nu föreslår en lagstiftning som undanröjer en av de mer konstiga effekterna av Lagen om offentlig upphandling, nämligen att kommuner som går samman i ett bolag för att lösa en gemensam uppgift inte automatiskt kan låta det bolaget utföra den uppgiften.

Det är ofta nödvändigt för kommuner att gå samman för att lösa gemensamma uppgifter, eller för att tillsammans lösa kommunala uppgifter på ett mer effektivt sätt. Samarbete mellan kommuner är en förutsättning för att alla kommuner, även de som är små, ska kunna erbjuda en god service. Samarbete mellan kommuner kan ske i flera olika former, till exempel som en gemensam nämnd, ett kommunalförbund eller ett gemensamt bolag. Olika samarbetsformer har olika för- och nackdelar.

När det gäller bolagsformen har svenska kommuner under senare tid stött på ett problem. Om de går samman för att till exempel sköta avfallshantering i ett gemensamt bolag, har det i sig lett till att kommunerna varit tvungna att lägga ut uppdraget på offentlig upphandling. Detta trots att man inte hade behövt göra det om verksamheten bedrivits i egen förvaltning eller genom en gemensam nämnd.

Det som styr detta är EG-rätten, men framför allt hur EG-rätten överförts till svensk lagstiftning. Enligt rättpraxis i EG-domstolen är det fullt möjligt att ha ett gemensamt bolag som kommunen handlar direkt av. Enligt Regeringsrätten är en förutsättning dock att det finns en uttrycklig bestämmelse om att det är möjligt i den svenska lagstiftningen. Någon sådan finns inte, trots att det varit på förslag.

Bakgrunden till Regeringsrättens avgörande är att två kommuner i Skåne, som gick in som delägare i Sydskånes Renhållnings AB, SYSAV, inte fick ge bolaget uppdraget att ta hand avfallshanteringen i kommunen utan en offentlig upphandling. Kommuner och landsting får enligt Regeringsrättens avgörande inte handla av egna bolag utan en formell upphandling.

Lagen om offentlig upphandling är i grunden bra. En ökad konkurrens om varor och tjänster till den offentliga sektorn har sparat många kronor för landets skattebetalare. Samtidigt är det ingen tvekan om att lagen ibland innebär en väldigt omfattande byråkrati och långa handläggningstider, inte minst på grund av överklaganden. I en del fall är lagen helt enkelt fel. Det borde vara självklart att valet av samarbetsform inte avgör om det måste bli en upphandling eller inte. Om det är så att kommuner kan samarbeta inom ramen för till exempel en gemensam nämnd, bör de också kunna samarbeta i ett gemensamt ägt bolag utan att det i sig leder till att det blir nödvändigt med offentlig upphandling.

Det är därför bra att regeringen nu skickar ut ett förslag till lagändring på remiss. Regeringen föreslår att det införs ett tillfälligt undantag under tre år som gör att kommuner och andra myndigheter inte behöver tillämpa lagen om offentlig upphandling när det köper varor eller tjänster från ett företag som de själva äger.

Det tillfälliga undantaget är ett bra första steg, men på sikt måste det bli en permanent bestämmelse i lagen om offentlig upphandling som tydligt ger kommuner, landsting och andra myndigheter rätt att handla från sina egna bolag, utan upphandling.

Vi behöver fler samarbeten mellan svenska kommuner och landsting. Ibland är bolagsformen den bästa för ett sådant samarbete.

Då ska inte lagstiftningen lägga byråkratiska hinder i vägen.

Mer läsning

Annons