Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kulturkvarteret mer än en konsertlokal

Tidningen Ljusnan går som på slak lina i gränslandet för vad som är pressetiskt godtagbart. Ledaren den 22 april Konferens på olika villkor signerad Åsa Malmström måste rimligen beskrivas som ett pressetiskt övertramp, modell större.

Den satsning som kommunen gör på kulturkvarteret framställs i ledaren som om kommunen främst vill bli dominerande på konferensmarknaden och därmed bedriva osund konkurrens. Helene Åkerström, som framgångsrikt driver Orbaden, har i princip fått det spaltutrymme hon vill i tidningen för att angripa denna ombyggnad. I ledaren tar Åsa Malmström helt okritiskt ställning till förmån för Åkerström utan någon som helst journalistisk ambition att spegla frågan ur olika perspektiv.

Sanningen är den att kulturkvarteret byggs om av en rad olika skäl. Ca 1000 skolelever i veckan samt en stor mängd medlemmar i olika musikföreningar besöker kulturkvarteret. De behöver skyddas från tung trafik inne på området och därför byggs en ny inlastning för att ta bort dessa risker. Det gäller arbetsmiljön för de anställda samt en rad andra förbättringar som måste till på grund av eftersatt underhåll. Att försöka framställa det som om man bygger en konsertlokal för 70 miljoner är ren vulgärpropaganda.

Den befintliga biografen byggs om till en konsert/evenemangslokal med plats för ca 600 personer. Det är den som är nageln i ögat på Åkerström och Ljusnan. Bollnäs kommun anses vara unik i sin satsning på musiklivet som verkligen blomstrar i kommunen och som leder till positiva effekter på en rad områden. I regionen finns ingen lokal med den kapaciteten.

En funktionell lokal för musik, teater och dans skapas. Den kan givetvis också användas för större konferenser, som kommunen i dag tvingas tacka nej till. Ett exempel på det är konferenser med deltagare från hela världen, som ibland anordnas av SUH, Svenskt Utvecklingscenter för Handikappidrott, som tvingats förlägga större konferenser till Gävle, då resurser saknats i Bollnäs.

Den delen av verksamheten läggs i en särskild redovisning och tillämpar konkurrensneutrala priser

Konsert/evenemangslokalen kommer att bli en möjlighet till utveckling för hela kommunen och bidra positivt till hela besöksnäringen . Risken för osund konkurrens är starkt överdriven. Har man ett mindre antal konferensdeltagare, väljer man knappast en lokal med plats för 600 besökare.

Hur mycket än Åkerström investerar, så lär hon inte kunna ställa upp med en konsertlokal för Bollnäs behov. Innebörden i hennes och Ljusnans argument är uppenbarligen att allmänhet, kultur- och föreningsliv i Bollnäs inte borde ha fått den nu byggda konsert/evenemangslokalen, att större musik- och kulturevenemang även fortsättningsvis skulle få söka sig till akustiskt undermåliga sporthallar m.m. för dryga kostnader och mycket arbete och att kultur- och musiklivet i Bollnäs inte skulle få den möjlighet till fortsatt positiv utveckling som lokalen skapar.

Det kallar jag att ha anspråk!

Hans Degerman, spelman och en av 1000-tals nyttjare av kulturkvarteret

Rikt musikliv en framgångsfaktor i Bollnäs

Angående torsdagens ledare i Ljusnan om Kulturkvarteret

Vi läsare har fått ta del av en i särklass vinklad och desinformerande beskrivning av det kulturkvarter som håller på att färdigrenoveras. Ett Folket Hus som inte rustats sedan det byggdes på tidigt 70-tal!

Jag uppmanar alla som har det minsta intresse av hur det i verkligheten förhåller sig, ta del av kommunens hemsida där vår kulturchef Gun Hedlund gjort en bra beskrivning om kulturkvarterets samtliga aktiviteter och den ombyggnad som pågår. Verkligheten borde enligt min mening också speglas av tidningen utifrån annat än en enskild näringsidkares särintresse.

Bollnäs rika förenings– idrotts och kulturliv är en viktig framgångsfaktor för inflyttning i vår kommun och den mängd aktiviteter som dessa genererar kräver ändamålsenliga lokaler, men ingen av verksamheterna har möjlighet att betala marknadsmässiga hyror. Allt föreningsliv är på olika sätt subventionerat och är i högsta grad en kommunal angelägenhet.

Bollnäs ska i kulturkvarteret kunna erbjuda en lokal och scen som har standard för att kunna ta emot riksteatern. Artisternas loger ska ha en vettig standard liksom toaletter och annat för ökad trevnad.

Musikevenemang som till exempel nyårskonserterna ska inte behöva bygga upp scen, musik, ljus och ljud i sporthallen till en kostnad av cirka 50 000 kronor vid varje tillfälle. Bollnäs ska kunna erbjuda lokaler och scen som är tillgängliga för funktionshindrade.

De ca 1000 elever som besöker Kulturskolan varje vecka ska ha ändamålsenliga lokaler. Lärare och ledare inom kultursidan ska ha en arbetsmiljö som är dräglig. Vårt rika musik - och kulturliv kommer att berikas ytterligare i och med att vi kan få ett större utbud av aktiviteter som kan pågå samtidigt i huset utan att störa varandra.

Bollnäs kan med sitt geografiska läge tillgodose ett större närområde med en lokal som erbjuder möjlighet till större evenemang (förstås till marknadsmässig hyra) till gagn för all övrig besöksnäring och hotellanläggningar.

Under vintern och våren har vi fått tacka nej till många förfrågningar om större rikstäckande stämmor och andra evenemang.

Förväntningarna är med andra ord stora från både Bollnäsbor och andra.

Evy Degerman (C) kommunalråd Bollnäs