Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräv utbildad personal för de gamlas skull

/

Ska du köra buss behöver du busskörkort. Söker du jobb som trädgårdsmästare är det bra om du är utbildad florist.

Annons

I vissa städjobb måste du vara utbildad på avancerade golvrengöringsmaskiner. Och ska du undervisa våra barn måste du snart kunna legitimera din lämplighet.

Men ska du ta hand om mina gamla föräldrar kan du tydligen komma rakt in från gatan, hänga på dig erforderlig arbetsklädsel och förmodas kunna göra bedömningar om vad som är bäst omvårdnad för den demente, den reumatiske, den njursjuke eller den rörelsehindrade åldringen.

Tillspetsat? Visst.

Men det krävs faktiskt ingen formell utbildning för att jobba inom äldreomsorgen, vare sig i kommunal eller privat regi.

Uträknat över hela landet visar det sig att en femtedel av alla som jobbar både inom hemtjänst och på äldreboenden, saknar yrkesutbildning.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och socialstyrelsen har genomfört en så kallade öppen jämförelse.

Det man tittat på när det gäller kompetensen är hur stor andel av alla som jobbar inom omsorgen som har adekvat yrkesutbildning och hur många sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som finns tillgängliga i förhållande till vårdtagare och övrig personal.

Nu säger inte antalet utbildningsår allt om lämpligheten hos de som ska jobba inom omsorgen.

Man kan ha hur mycket kunskap som helst inom ett område men saknar man omdöme, empati och handlingskraft så fungerar det ändå inte.

Trots allt har kunskap aldrig skadat någon och kraven på yrkesutbildning kommer förmodligen att bli större, ju fler de äldre blir.

Det har om inte annat förra årets äldreomsorgsdebatt visat.

Om inte annat måste det underlätta för den enskilde medarbetaren att veta varför den gamla farbrodern bara gråter, eller varför den fina lilla tanten plötsligt får frustande raseriutbrott. Finns kunskapen om varför, finns metoderna om vad som bör göras.

Söderhamn är den kommun som klarar sig bäst i Hälsingland. 97 procent av alla som jobbar inom äldreomsorgen har adekvat yrkesutbildning i kommunen och det känns naturligtvis betryggande.

I Ljusdal ser det sämre ut. Där är motsvarande siffra nere på 65 procent. Alltså finns här mycket att förbättra och det ser nästan ut som en tanke att det vård- och omsorgscollege som invigdes så sent som i december 2011, ligger just i Ljusdal.

Colleget är ett samarbete mellan högskolan i Gävle och kommunerna och där ska just vård- och omsorgspersonal få en chans till vidareutbildning och kompetenshöjning. Utmärkt!

Ju fler de äldre blir, ju längre vi lever, desto större blir kraven på hur vardagen ser ut för de gamla som bor hemma eller på ett äldreboende.

Forskare hävdar nämligen att varannan baby som föds i år, har chansen att fylla 100 år!

En värdig omvårdnad av våra gamla är ett viktigt mått på vårt välfärdssamhälle.

Med ökade krav på yrkesutbildning stärks också yrkesgruppen, som därmed kan höja själva statusen på jobbet, ja, kanske till och med lönen.

de

gamla

”Men det krävs faktiskt ingen formell utbildning för att jobba inom äldreomsorgen, vare sig i kommunal eller privat regi.”

Mer läsning

Annons