Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunen vidhåller detaljplan i Ede

Kommunen vidhåller sitt tidigare beslut att godkänna detaljplanen för det tilltänkta området för virkesterminal i Ede, Järvsö. Det görs i ett förslag till yttrande över Boverkets överklagande till regeringen av detaljplanen, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott antog på tisdagen.

Boverket har överklagat detaljplanen med hänvisning till att tillräckliga hänsyn inte tagits till de olika naturintressen, bland annat riksintressen, som finns i området, innan detaljplanen antogs

I förslaget till yttrande till miljödepartementet hänvisas till plan- och bygglagen, där kommunerna ges rätt att själva besluta i frågor som rör den egna miljön och samtidigt har det huvudsakliga ansvaret för bebyggelsemiljön på lokal nivå. I lagen slås också fast att det är kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.

Området i Eder utpekas som ett verksamhetsområde där lastning, lossning och upplag av skogsråvara för järnvägstransporter tillåts. Innan sådan verksamhet kan startas i området krävs dock att länsstyrelsen ger tillstånd till verksamheten. I samband med sådan tillståndsgivning krävs en miljökonsekvensbeskrivning där det ska göra sen samlad bedömning av direkta och indirekta som verksamheten kan ha på bland annat människor, djur, växter, mark, vatten, luft och landskap.