Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klokt avvakta med vindkraft

Energimyndigheten har gjort en ny kartläggning av var det blåser bäst och vilka områden som är av riksintresse att de används till vindkraft. Några nya faktorer har vägts in i det förslag som nu är ute på remiss hos länsstyrelserna och som Bollnäs kommun ska yttra sig över.

Annons

Ett område ska vara minst fem kvadratkilometer, det ska blåsa minst 7,2 meter per sekund i genomsnitt över året, det får inte vara närmare bebyggelse än 800 meter och avståndet till en stor kraftledning får inte vara större än 15 kilometer.

Det har lett fram till att myndigheten föreslår 391 vindkraftsområden av riksintresse till lands och 25 till havs och i insjöar. Dessa områden räcker med bred marginal för att förverkliga regeringens mål om 30 TWh el från vindkraften år 2020.

I Bollnäs kommun försvinner de flesta vindkraftområden som tidigare låg till grund för den fördjupade översiktplanen. Ett sammanhängande område av riksintresse sammanfaller i stort sett med de två större tillståndsgivna vindkraftparkerna i kommunen – Tönsen och norr om Lingbo. Området sträcker sig också in i Ockelbo kommun, där flera projekt är beslutade. Ett mindre områden ligger i kommunens sydvästra hörn, där översiktplanen konstaterar att det finns motstående intressen. Ytterligare två mindre områden i södra delen av kommunen pekas ut som riksintressanta.

Övriga områden inom Bollnäs kommun, som tidigare betraktats som av riksintresse, har strukits – bland annat Arbrå, Glössbo, Vallsta, Sörby och Finnskogen kring Gruvberget.

Majoritetens beslut att avvakta med tillståndsgivning till nya betydande vindkraftprojekt var klokt. Utifrån det nya förslaget är det dags att revidera den befintliga fördjupade översiktsplanen för vindkraft. Vi behöver ta bort de hinder för byggande av fritids- och permanenthus som nu gäller i de områden som där reserverats för vindkraftexploatering.

Över tid kommer fler jobb att skapas genom besöksnäringen i de oexploaterade hälsingeskogarna än av vindkraftrallare på tillfälligt besök.

Peter Nordebo, Folkpartiet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons