Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klassklyftorna blir allt djupare

/

De sociala klyftorna i Sverige blir allt djupare. Vi lever i en tid där de som har den politiska makten målmedvetet satsar på att ge stora skattelättnader till den bäst ställda tiondelen av befolkningen. Framför allt är det de rika i Stockholmsområdet som gynnas.

Annons

Av landets 100 rikaste bostadsområden ligger 96 i Stockholms län. Exempelvis är genomsnittsinkomsten i Bromma 50 000 kronor i månaden. Bara någon mil därifrån ligger Rinkeby och Tensta där en stor del av befolkningen lever på existensminimum.

Alliansregeringen har nu ansvaret för de senaste fem årens fördelningspolitik. Samtidigt som höginkomsttagarna i de rika Stockholmsförorterna fått mycket stora skattefavörer har fattigdomen ökat i områden där de som har de lägsta inkomsterna bor. En viktig orsak är att sjuka och arbetslösa berövats sitt försäkringsskydd. Allt fler drabbas av utanförskap då ungdoms- och långtidsarbetslösheten tillåts växa.

När borgerliga politiker skryter om jobbskatteavdragen glömmer de att tala om att de som har högst inkomst får mest. Dessutom ger omläggningen av fastighetsskatten stora skattelättnader till höginkomsttagarna i rika kommuner som Danderyd, Lidingö och Täby.

Däremot har vanliga egnahems.- och fritidshusägare utanför storstadsområdena fått höjd fastighetsskatt. Ett tydligt exempel på detta är Söderhamn där en majoritet tvingas betala höjd fastighetsskatt för att finansiera de stora skattelättnaderna till fastighetsägarna i de mest välbärgade bostadsområdena.

All statistik visar att den rikaste tiondelen av befolkningen gynnas av den borgerliga fördelningspolitiken. Samtidigt som den sämst ställda fjärdedelen missgynnas. Ett förhållande som nästan aldrig debatteras av borgerliga politiker och opinionsbildare.

En orsak är att huvuddelen av pressen företräder Moderaterna och Folkpartiet. Två partier som tycker att det är bra att de som har mest favoriserats av alliansregeringens skattepolitik. Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters ledarsidor präglas sannerligen inte av kritik mot fördelningsprofilen i regeringens skattepolitik..

Däremot får Centern och Kristdemokraterna betala ett politiskt pris för en moderatdominerad politik som sätter storstädernas höginkomsttagare i förgrunden. Regeringens minsta partier krymper när deras traditionella väljarkår upplever att den sociala välfärden urholkas.

Tyvärr har arbetarrörelsen saknat styrka att samla opinionen i protest mot den orättvisa fördelningspolitiken. En orsak är att det också inom arbetarrörelsen finns företrädare som inte anser att det är taktiskt riktigt att driva kraven på rättvisa och social utjämning.

I Stockholms län bor de flesta av de Socialdemokratiska företrädarna i de rika bostadsområdena. I den valanalys som gjorts av Socialdemokraterna i länet blir detta tydligt. Där saknas en genomlysning av de stora klassklyftor som splittrar länets befolkning. I stället är det skattefrågor som direkt knyter ann till de bäst ställdas intresse som står i förgrunden.

Mot denna bakgrund är det välgörande att Håkan Juholt gjort fördelningspolitiken till ett av sina centrala områden. Han har förankring i det Sverige där huvuddelen av medborgarna lever på vanliga inkomster

Han vet att de stora problemen i dagens svenska samhälle inte beror på att de rikaste har för lite pengar. Därför borde det kännas självklart för Juholt att göra kravet på en rättvisare fördelningspolitik till en huvudfråga i nästa valrörelse.

Sören Thunell

Mer läsning

Annons