Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kilometerskatten en kvarts miljard bara i Gävleborg

Med en rödgrön valseger i september kommer förutsättningarna för den svenska åkerinäringen att försämras radikalt. Då införs nämligen en kilometerskatt på 1,40 för fordon tyngre än 3,5 ton. Åkerierna enbart i Gävleborg får extrakostnader på uppåt en kvarts miljard kronor.

Gävleborgsåkarna inom Sveriges Åkeriföretag har 500 medlemsföretag med tillsammans 1 600 fordon. Om vi utgår från att varje fordon årligen kör 10 000 mil, vilket förmodligen är i underkant, ger det en total körsträcka på 16 miljoner mil, där varje mil kostar 14 kronor i kilometerskatt. Den sammanlagda kilometerskatten blir 224 miljoner, det vill säga nästan en kvarts miljard.

För många åkeriföretag motsvarar kilometerskatten 7–8 procent av omsättningen, ibland mer än så. Det rör sig alltså om en kraftig åderlåtning av en bransch som redan är ganska tilltufsad efter den ansträngande lågkonjunkturen. Kilometerskattens inverkan på resultatet lär alltför ofta bli så kraftig att de svarta siffrorna färgas röda.

Någon måste betala notan. Är det ett industriföretag som får sina transporter fördyrade slår det mot priset på produkterna, om nu kontraktet är så skrivit att det över huvud taget går att kompensera denna extrakostnad. Handlar det om konsumentvaror lär vi få se prishöjningar på kött, mjölk, frukt, kläder och mycket annat.

I debatten talas det ofta om att betydligt mer gods borde flyttas över från landsväg till järnväg och fartyg. Då ska vi veta att järnvägens största kund faktiskt är åkeriföretagen. Godstransporter på landsväg, på järnväg och till sjöss kompletterar varandra, men i många fall finns det definitivt inga alternativ till landsvägarna.

Extremt stora miljöförbättringar har genomförts de senaste decennierna. Partikelutsläppen från 18 moderna lastbilar med Euromotor IV är desamma som från enda lastbil med Euromotor I från 1990-talets början. Utsläppen av koldioxid och kväveoxid har minskat med över 85 procent på 20 år. Mer kan göras och mer ska göras. Nu väntar vi bara på politikernas riktlinjer och ska förstås följa dem. Motortillverkarna har kompetens och vilja att utveckla produkter med den prestanda som efterfrågas för att nå miljömålen.

Vad som dock inte är acceptabelt är den rödgröna oppositionens verklighetsfrånvända krav på kilometerskatt, en skatt utan några positiva miljöeffekter, men med allvarliga återverkningar på lönsamheten och därmed i förlängningen på sysselsättningen. Åkerierna i Gävleborg är inte beredda att betala en kvarts miljard per år i kilometerskatt.

Lars-Axel Gustavsson, Sveriges Åkeriföretag Gävleborgsåkarna

Rolf Ågren, Gävle Fjärrfrakt AB

Per Nygren, Nygrens Åkeri i Ljusdal AB

Ulf Johansson, Valbo Transport AB/MET AB Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel