Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jobbet måste göras – men av vem?

Annons

I flera år har många företag i Gävleborg påtalat att de inte hittar den arbetskraft de söker. I en undersökning från februari i år ser vi att fyra av tio företag försökt rekrytera senaste halvåret. Flera har lyckats men var tredje avstår från att rekrytera. Samtidigt som arbetslösheten stiger hittar de inte det de söker.

Avgörande för människors möjligheter att bo i eller flytta till våra många mindre kommuner är möjligheten till arbete och försörjning. Här spelar företagsklimatet en viktig roll. Det måste bli lättare att starta och enklare att driva företag, inte minst i vår del av landet.

För en positiv utveckling krävs ökad samverkan mellan företagare och politiker byggd på respekt för företagandets villkor. Nu krävs en politik präglad av nyfikenhet, öppenhet och en tillåtande hållning till nya och annorlunda metoder. Nu krävs ett moget, modigt och framsynt ledarskap som vågar utmana och arbeta mot tydliga och mätbara mål.

Dessutom krävs en översyn av många regelverk. Olika stöd, avgifter och skatter måste utformas så att det blir mer attraktivt att starta och driva företag utanför de stora städerna. Inte minst krävs en översyn av styrmedel i miljöpolitiken. Avgifter och skatter som till exempel vill stimulera transporter på järnväg eller båt har ingen verkan där det varken finns spår eller hav. De är då en straffskatt på företagande och boende utanför tätorter.

På många håll i vår del av landet pågår redan en utflyttning och här föds ofta för få barn. På några års sikt kommer också stora pensionsavgångar. I nästan hälften av Sveriges kommuner kommer antalet invånare att minska med mer än tio procent fram till 2016. Därmed är arbetskraftsbrist det verkliga framtidshotet för många mindre kommuner, inte minst i vår del av landet.

I Gävleborg minskar redan befolkningen i flera kommuner. Vi måste bli bättre på att ta vara på den arbetskraft som finns och utbildas här. Vi måste också bli bättre på att locka hit nya människor. Ska våra företag, som är förutsättningen för livet i våra kommuner, klara att rekrytera måste fler kommuner i vår region upplevas som attraktiva!

Vi samlar därför berörda politiska beslutsfattare från våra respektive regioner till ett utmanande möte den 26 augusti för hela Norrland. För Gävleborgs län blir det en uppföljning av vårt möte i Järvsö i början av året där över 200 företagare samlades under rubriken; Vem ska göra jobbet? Vi menar att det krävs en stark samverkan mellan politik och näringsliv för att möta den framtida utmaningen.

Vem ska göra jobbet? – det är ”10 000 kronorsfrågan” som måste få ett svar.

Regionchefer i Svenskt Näringsliv

Mer läsning

Annons