Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jävsfråga nära att fälla ansvarsfrihet

Fullmäktige har 31 ledamöter, varav de flesta även återfinns i kommunstyrelsen, som ordinarie eller ersättare. Detta skapade visst tumult då ansvarsfrihet för 2013 skulle klubbas.

Sammanträdet blev långt och omfattande, inte minst för att många ville kommentera årsboksluten. De kommunala bolagen Fiberstaden, Nordanstigs Bostäder och Nordanstigs Fjärrvärme redovisade fjolårsresultaten och det sammantagna intrycket är att alltför få Nordanstigsbor ansluter sig till fibernätet, fler lägenheter än på mycket länge är uthyrda och fjärrvärmebolaget står inför ett antal investeringar.

Kvällens längsta ärende var otvivelaktigt årsbokslut 2013, där ekonom Marianne Unborg föredrog innehållet i fyrfärgskompendiet, som även detta år saknar miljöbokslut, något Stig Eng, (C), ville skylla på tung arbetsbelastning, vilket Petra Modée, (V), replikerade:

– Det handlar inte om utifall att vi har tid, utan vi ska ha rutiner.

Antalet Nordanstigsbor minskade 2013 från 9533 till 9491 – trots detta blev skatteintäkterna bättre än väntat. Sedan man fått tillbaka pengar från FORA, och underskottet i verksamheten dragits ifrån, hamnade slutsumman på plus 18 138 000 kronor.

Kommunrevisionen, ledd av Sverker Söderström, tillstyrkte ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, KS, men påpekande ett antal i deras tycke mindre smickrande skeenden. Bland annat att ekonomiavdelningen borde gjort en upphandling, i stället för att lägga 700 000 kronor på konsultarvode. Därefter kommenterades högstadieelevers gymnasiebehörighet:

– Det är en allvarlig sak, dold i alla handlingar: 45,3 procent klarade inte målen. En mycket hög siffra som gör att Nordanstig har Sveriges näst sämsta grundskola, förkunnade Söderström, som även grunnade över hur skolpeng och skolskjutskostnader påverkas av att 107 Nordanstigsbarn väljer bort kommunens skolor.

Sven-Erik Sjölund, (S), förklarade att den faktiska sanningen är att totalt 170 elever, eller deras föräldrar, väljer bort kommunens skolor – om man räknar in friskolor inom kommungränsen.

– Detta kan ha att göra med strukturförändringen av 1-9 skolor, det kanske vi ska komma ihåg innan vi gör fler strukturförändringar, påtalade Sjölund, och syftade på debatten kring Fröstuna.

Maria Karström, (KD), hävdade att friskolor även har fördelar:

– Familjer flyttar in i kommunen tack vare friskolorna, det är positivt med den valfrihet vi har i vår kommun.

Då slutligen ansvarsfrihet skulle beviljas för nämnder och kommunstyrelse, uppkom den något nya situationen att så gott som samtliga fullmäktigeledamöter numera faktiskt ingår i KS, som har 13 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Endast Gun Forsell Spång, (S), och Aina Lööv, (SD), ansågs beslutsmässiga, vid sidan av ersättarna Bosse Camel och Inger Enros, (FP) liksom Stig Nordin, (V) och Rolf Colling, (C) – den sistnämnde fick för övrigt ta plats i presidiet och slå det avgörande klubbslaget.