Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vinsten med vinst i välfärden

Under våren har valfrihetsfrågor debatterats på nytt, inte minst i och med att LO röstade igenom ett förslag om att driva en linje mot välfärdsföretag och Socialdemokraterna ännu inte lämnat något tydligt besked i frågan.

Annons

Det är svårt att förstå det kontroversiella i att företagare, som ofta med stor egen risk satsar pengar för att kunna starta en verksamhet, ska få gå med vinst om man driver verksamheten med sund ekonomi och hög kvalitet.

Med sitt beslut motverkar dessutom LO många av sina medlemmars möjlighet att få fler arbetsgivare och bättre karriär- och utvecklingsmöjligheter vilket är ett märkligt agerande.

Friheten som i dag finns att utforma verksamheter inom såväl skola, vård och omsorg har bidragit till att många fler är delaktiga i att utveckla välfärden. Bör vi inte snarare värna än motarbeta detta? Genom att ta tillvara på de drivkrafter som följer med vinst – innovationer och” best in practice” som är två exempel på vad den privata välfärden bidragit med – får fler möjlighet till en bättre välfärd.

Ibland låter det annars som att just den privata driftsformen är något som går stick i stäv med kvalitet. Trots att Socialstyrelsens senaste rapport om äldrevården pekar på att det inte går att tala om kvalitetsskillnader mellan offentlig och privat driven omsorg. Snarare var den privata äldrevården bättre på det arbete som utförs i verksamheten och som direkt har att göra med omhändertagandet av de äldre. Också inom skolområdet utmärker sig de privata alternativen. I flera undersökningar som gjorts om nöjdheten bland föräldrar är det fler föräldrar till barn som går i friskolor, jämfört med de som går i kommunala skolor, som är nöjda med barnens skola. Också en undersökning som kom häromåret som handlar om personalnöjdhet så var resultaten högre hos de privata utförarna.

En märklig aspekt av kvalitetsdiskussionen är att man oftast diskuterar kvalité i relation till kostnader och vinst – trots att vi vet att det som gör att föräldrar känner sig trygga, barnen och de äldre omhändertagna liksom personalen nöjd med sitt arbete till stor del också finns i det som inte har med vinstmöjligheten att göra. Det handlar om möjligheten att kunna påverka, till exempel välja vilken förskola och pedagog man lämnar sitt barn hos eller hur man som anställd planerar sin dag utifrån de arbetsuppgifter man har.

Det är dags att sluta ställa olika driftsformer mot varandra i syfte att misskreditera privata företagare i välfärden. Låt de företag och de anställda, som 2010 var 233 000 som gör ett bra jobb få förutsättningar att utvecklas och växa och på så sätt göra ännu mer, låt de kommunala som gör bra ifrån sig fortsätta. Men jämför dessa två alternativ utifrån kvalité och inte antaganden om att vinst och kvalité behöver ställas mot varandra.

Lotta Petterson

regionchef Svenskt Näringsliv

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons