Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft kan ersätta vattenkraft

Svar till Sven-Erik Bengtsson (11/10).

Annons

Mitt ställningstagande för vindkraftens utbyggnad är uteslutande av miljöhänsyn till kommande släktleds rätt att ärva en ofördärvad och giftfri natur.

S-E Bengtssons första fråga: Hur många MW/GW (megawatt och gigawatt) vattenkraft ska vi skrota? Svaret är exakt och enkelt. Vi ska skrota vattenkraften exakt proportionellt mot vad vindkraftsutbyggnaden genererar. Vattenkraftverken i våra mindre älvar ska i första hand tas ur drift och älvarna återställas så att ursprungliga vattenflöden inträder och de naturliga reproduktionsplatserna för laxarter, ål och annan matfisk säkras. Det är vår skyldighet mot granländerna runt Östersjön.

S-E Bengtssons andra fråga: Hur många MW/GW kärnkraft ska vi skrota? Svaret är lika enkelt och exakt som tidigare. Vi ska skrota kärnkraften exakt proportionellt mot vad vindkraftsutbyggnaden genererar. Varför skrotar Tyskland sina kärnkraftverk och upphör för gott med den miljöförstörande och livshotande verksamheten? Är Europas största industrination och starkaste ekonomi så mycket dummare än S-E Bengtsson? Förmodligen inte, men Tysklands politiker och industriledare är medvetna om de stillastående, obrukbara, pysande, läckande, livshotande betongsarkofagerna som är spridda över hela det tyska riket.

S-E Bengtssons tredje fråga: Hur många vindkraftverk ska vi bygga för att ersätta skrotad effekt och var i så fall? I första hand i Norrlands inland så att det återinvesteras några skattekronor tillbaka till den delen av landet. I Sverige har vi 700 stora vattenkraftverk som ger mer än 1,5 megawatt och 1 570 mindre vattenkraftverk som ger mindre än 1,5 megawatt. De mindre kraftverken producerar tillsammans 2,0 TWH (terawattimme) per år. Och det är dessa som i ett första steget ska ersättas med vindkraft. Hur många vindkraftverk? Det beror ju uteslutande på verkens storlek, vindförhållande med mera.

Om vi jämför med den nyss i gångsatta vindkraftsparken, i Knoppe Nordanstig, där 9 verk beräknas producera 60 gigawattimmar per år vilket är cirka 6,6 GWh per styck och år. Det ger vid handen att det behövs 3 000 vindkraftverk för att ersätta de 1 570 vattenkraftverken.

Beträffande vindstilla förhållanden så är det aldrig vindstilla i hela landet.

Bygg ut vindkraften långt mer än att bara ersätta nedlagda verk så har vi vatten kvar i magasinen när den kalla vindstilla februarinatten kanske dyker upp något år.

Sören Molander

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons