Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft ja men ta hänsyn till olika intressen

Socialdemokraterna, Vänstern och Centern har i tidigare beslut om etableringar av vindkraft beslutat om vindkraft i områden utan konsekvensanalys, då man inte har kunnat vänta på det tematiska tillägget, som ska vara till hjälp för oss politiker att fatta "riktiga" beslut.

Annons

Det tematiska tillägget innefattar nämligen en redogörelse för de intressekonflikter som kan inträffa och har inträffat i vissa områden.

Några av oss besökte Ludvika och såg hur man där behandlat sin vindkraftsutbyggnad. Man valde att ta bort områden där konflikter kunde uppstå, vilket enligt vår mening var ett klokt principbeslut. Hur vissa av deltagarna efter denna resa bara sedan kör på och beviljar utbyggnader är för mig en gåta.

I den tidigare regimen med Socialdemokraterna och Centern lyftes ej frågan om de intressekonflikter som finns, varför jag med en dåres envishet krävt att inga beslut om utbyggnader ska fattas innan vi tar del av det tematiska tillägget.

Vid senaste kommunstyrelsen behandlades fyra områden och i tre områden förelåg inte några intressekonflikter av värde, varför dessa områden senare ska kunna godkännas.

Dock finns området Sörbyparken där det finns stora intressekonflikter. Där finns fäbodvallar i vindkraftens närhet, fritidsboende som inte vill har vindkraft i sitt synfält och där finns Harsagården som protesterar mot utbyggnaden då man från deras anläggning kan sitta och titta på roterande vinkraftspropellrar om området godkänns.

Hur majoriteten kommer att ställa sig för det området är i dagsläget högst oklart. Klart är att Centern utan urskiljning kommer att bevilja vindkraft var än man etablerar detta inom kommunen och detta utan hänsyn taget till intressekonflikterna.

Jag och mitt parti menar att vi i enlighet med Ludvikamodellen tar bort Sörby eller om möjligt finna en kompromiss som de klagande intressenterna godtar.

Jag och mitt parti är ej emot vindkraft, men låt oss med måtta och sans fatta kloka beslut i frågan.

I Ljusdals kommun har vi enorma arealer med ödemark som kan utnyttjas för vindkraft utan att intressekonflikter behöver uppstå. Men en huvudfråga ska ställas, hur många vindkraftverk ska vår kommun ha? Låt oss nu, som Bollnäs beslutat, göra en utvärdering av de beslutade vindkraftsparkerna och sedan få en överblick över hur många vindkraftsparker Ljusdals kommun ska ha.

Vad gäller Sörbyparken och Harsagården så är det med förundran jag kan konstatera det totala ointresse som finns från Destination Järvsö. Tror man där att en ohämmad vindkraftsutbyggnad ökar attraktionskraften som turistkommun? Frågan ställs, därför enligt mina uppgifter, inget stöd finns från turistorganisationen, för den rädsla och intrång man anser att Sörbyparken ställer på Harsagården i planernas nuvarande utforming.

Harald Noréus, gruppledare för Folkpartiet, Ljusdal

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons