Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill se tydligare lagar för träd och häckar

/
  • Tydligare lagar för vad som ska gälla för buskar och träd på tomter vill svenskarna se, enligt artikelförfattaren.

Villaägarnas Riksförbund har fått mycket synpunkter från sina medlemmar om att lagstiftningen rörande träd och häckar på tomter är otydlig, skriver Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund.

Annons

Förbundet lät därför undersöka lagstiftningen i Danmark, Norge, Tyskland samt England och kunde konstatera att den svenska lagstiftningen var mindre tydlig. Det hela mynnade ut i att förbundet föreslog till regeringen att lagstiftningen skulle förtydligas. Regeringen lämnade i sin tur ett uppdrag till Boverket att utreda frågan. Det kom i rapport 2015:32 Ovårdade tomter och förfallna byggnader fram till följande: "Det finns skäl att överväga om det är möjligt att lyfta ut regleringen av växtlighet och lös egendom på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader från plan- och bygglagstiftningen och koncentrera den till och precisera den i annan lagstiftning."

Frågan är emellertid hur man ska förtydliga lagstiftningen. Boverket kom inte med något förslag i rapporten. Risken är därmed att det hela rinner ut i sanden, trots att frågan blir alltmer aktuell till följd av den förtätning som sker i bostadsområdena. Villaägarnas Riksförbund valde därför att göra en egen undersökning och frågade småhusägarna.

Cirka 78 procent av småhusägarna som svarade på enkäten ansåg att lagstiftningen bör förtydligas. Runt 13 procent vill inte ha ett förtydligande medan resterande 9 procent inte vet om de vill ha tydligare lagstiftning eller ej.

För att ta reda på hur småhusägare vill förtydliga lagstiftningen, utgick vi helt enkelt från några av de regler som finns i Danmark, Norge, England och Tyskland och hörde efter vad småhusägarna tyckte om dem. Utgångspunkten har varit att i och med att mer detaljerad lagstiftning om växtlighet i trädgårdar finns i dessa länder, skulle inspiration kunna hämtas därifrån till ny lagstiftning i Sverige. Det finns säkerligen fler möjligheter till precisering. De tre populäraste svarsalternativen blev emellertid följande.

· 83 procent. Har man under lång tid haft tillgång till solljus genom sina fönster i bostadshuset eller vid sin uteplats ska grannen inte kunna låta sina träd och buskar växa sig så stora att fönstren eller uteplatsen lämnas i skugga stora delar av dagen (modifierad engelsk regel).

· 82 procent. Försvårar häckar och träd på grannfastigheten möjligheten att använda tomten ska man kunna kräva att träd och buskar på grannfastigheten beskärs (engelsk regel).

· 62 procent. Giftiga träd och buskar ska inte vara tillåtna i häckar om de innebär förgiftningsrisk för småbarn (dansk regel).

Det är tydligt att småhusägare efterfrågar en precisering av lagstiftningen. Vi föreslår därför att Näringsdepartementet på lämpligt sätt låter utreda hur den svenska lagstiftningen rörande växlighet kan preciseras.

Ulf Stenberg

chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons