Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vilka arbetstillfällen är det Centern talar om?

Centerpolitiker skriver i HT den 22 maj: S försvårar de ungas väg till arbete.

Annons

Vilket arbete, eller vilka arbetstillfällen? Det finns inga arbetstillfällen även om så samhället betalar 90 procent av lönen. Det finns inga jobb, det vet vi alla.

Vem eller vilka skall ta sig in på, det politiskt omhuldade ordet, arbetsmarknaden? Arbetsgivare har inga jobb att erbjuda, och därmed är det en politisk lögn att förespegla samhället och arbetssökande att det finns jobb. Det politiska budskapet är att arbetssökande inte har förmågan att skaffa sig de jobb som inte finns.

Visst ger sänkningen av momsen och arbetsgivaravgiften möjlighet till ökad konsumtion, bättre vinstmarginaler och därmed ekonomiska resurser att anställa flera, om det råder inga tvivel.

Men det är ytterst marginella effekter som alliansen uppnår till gagn för de arbetssökande, med den smala insatsen, att sänka restaurangnäringens skattetryck.

Radikala förändringar måste ske gällande återinvesteringar av skattepengar, både i vårt lokalsamhälle och framför allt med nya riksdagsbeslut och nya direktiv till statliga verk och institutioner.

Post- och telestyrelsen bör ges nytt direktiv så att verket servar hela landet, oavsett var man bor eller verkar. En rad på varandra staplade destruktiva beslut har genomdrivits av våra regeringar, med försämrad service som följd, vilket förhindrar förtagande och boende utanför tätorterna och resultatet blev: katastrofala följder för sysselsättningen i hela landet.

Trafikverket bör också ges nya direktiv så att vägstandarden avsevärt förbättras utanför de så kallade storstadsområdena. Svartsjövägen i gott minne.

Banverket, som sorterar under Trafikverket, bör i allra högsta grad tilldelas avsevärda resurser för utbyggnad av järnvägstrafiken, framför allt i Norrland, Dalarna och Värmland ned mot västkusten, samt tvärförbindelser mellan ostkustbanan och stambanan över till Norge.

Nya direktiv till ovan nämnda statliga verk skulle omedelbart generera tusentals årsarbetstillfällen, enbart för sitt genomförande, bara i vårt län Gävleborg.

Civilförsvarets utbyggnad, ett absolut måste i hela landet, för att skydda civilbefolkningen, nationell egendom och de förtagare som exploaterar landets naturtillgångar.

Var skall vi ta skattepengarna från, för att finansiera infrastruktursatsningarna ute i landet?

Sätt stopp för statens gödsling med landets skattepengar över vår huvudstad, till översysselsättning och ekonomisk tvångsinflyttning av 50 000 nya innevånare för konsumtion av Storstockholms infrastrukturutbyggnad varje år.

Sören Molander

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons