Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt tydliggöra ansvarsfrågan

Kommunens årsredovisning ska ge en rättvisande bild av kommunens ekonomi.

Annons

Men för 2010 gör den inte det. Nedskrivningarna är inte korrekt redovisade och då blir det svårt att förstå hur stark kommunens ekonomi var 2010. Nedskrivningar innebär att värdet på kommunens tillgångar minskar och då minskar resultatet lika mycket.

Kommunens resultat 2010 var 34,7 miljoner efter det att det minskats med nedskrivningar på 21,7 miljoner. Pengar som kanske hade kunnat användas under 2010 till ungdomar, undervisning eller äldreomsorg i stället för att användas till att minska värdet på kommunens tillgångar?

Det var Bodil Eriksson (FP) som kraftigt reagerade på att nedskrivningarna inte redovisats i enlighet med god redovisningssed.

Bodil ställde en interpellation i kommunfullmäktige till kommunalrådet Roland Bäckman och undrade varför kommunen valt att ”gömma” gjorda nedskrivningar på 21,7 miljoner. Hon möttes då med svaret att nedskrivningar är en fråga för kommunchef och revisorer, samt att så här har man alltid gjort. Frågan om årsredovisningen gav en rättvisande bild av ekonomin blev aldrig besvarad.

För att besvara den frågan fick kommunstyrelsen den 10 november en utmärkt och värdefull utbildning i kommunal redovisning. Den genomfördes av ekonomie doktorn och docenten Torbjörn Tagesson som också är kanslichef i Rådet för kommunal redovisning.

Tagesson slog fast att det är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningen och att ansvaret inte kan överlåtas på kommunchef eller revisorer. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av kommunens ekonomi, i annat fall luras kommunens invånare. Tagesson konstaterade att det finns allvarliga brister i Ljusdals kommuns årsredovisning 2010 som om kommunen varit ett privat företag lett till misstankar om bokförings- och skattebrott.

Bodil Eriksson hade enligt Tagesson rätt i sin kritik. Det är allvarligt, för kommunstyrelsen måste kunna lita på att beslutsunderlag som en årsredovisning är riktig. Kommunstyrelsens allmänna utskott har nu fått uppdrag att föreslå åtgärder som jag hoppas leder till att felaktigheterna rättas till och att det klargörs vem som är ansvarig för att kommunstyrelsens beslutsunderlag är riktiga.

Lasse Molin (M) oppositionsråd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons