Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har barnen i fokus

Efter inslaget i regionala nyheterna för några veckor sedan har ilskan och frustrationen på Lillbergets och Kilsmyrans förskolor varit tydlig, skriver Personalen på Lillbergets förskola i Söderhamn i ett frustrerat inlägg.

Annons

Alexandra Gard menar att förskolan idag är bättre efter det att politikerna valt att, vad de kallar, satsa på förskolan genom att ta bort 15-timmarsregeln. Vi som faktiskt arbetar i verksamheten och som är professionella inom vårt yrke, när blev vi tillfrågade om denna så kallade satsning? Nu har även ni med beslutanderätt valt att inte söka bidrag när möjligheterna fanns, av den anledningen att de pengarna ändå inte skulle täcka resten av de beräknade utgifterna. Återigen, varför inte lyssna på våra tankar om barnens verklighet?

Skolverket har kommit med nya riktlinjer angående antalet barn i barngrupperna. Då vi känner att vår röst ej har blivit hörd upp till vår högsta ledning vill vi stärka vår röst med hjälp av Skolverkets rapport (Skolverket: rapport 433, 2016) som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Denna har Skolverket grundat dessa riktlinjer på.

Här går att läsa att varje arbetslag behöver ges villkor att under dagen arbeta med ett fåtal barn (3-5 barn) åt gången (s.14), många barn i gruppen försvårar för vuxna att kunna se, möta, samtala med och engagera sig i enskilda eller ett fåtal barn (s.24), många barn i gruppen försvårar för barnen att vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten. (s.24)

Den så kallade satsningen på att anställa fler förskollärare till vår kommun är inget vi känner igen oss i. De som anställdes täckte bara de luckor som fanns för att komma upp i rimlig personaltäthet, vikarier som gick på vakanta tjänster som blev tillsvidareanställda, vi upplever inte att vi i Söderhamns kommun har hög eller högre personaltäthet om vi jämför oss med grannkommunerna. Vi tar gärna emot siffror som talar emot oss.

Vi återkommer till inslaget på de regionala nyheterna, Alexandra Gard uttrycker att barnen i Bollnäs kommun inte får vara på förskolan så mycket som de behöver. Genom alla tider har det funnits möjlighet att söka utökad tid på förskolan och sällan har någon blivit nekad till detta. Beslutet att slopa 15-timmarsregeln uppfattades av många föräldrar som om deras barn rikserar att misslyckas i sin utveckling om de inte infinner sig på förskolan. Då ställer vi oss frågan, vad är viktigast för små barn, förskolan eller deras föräldrar? Varför ska vi ta ifrån föräldrarna ansvaret de har för sina barn? Kan det vara så att föräldrarnas ansvar och förskolans uppdrag inte är helt klara för de som styr i vår kommun?

Vi ser tydligt att barnens arbetsdagar ökar. Alexandra uttrycker i en insändare i Kuriren att barnens närvarotider inte har ökat i samband med att 15-timmarsregeln slopades, vi på Lillbergets och Kilsmyrans förskola vill gärna veta vad den statistiken bygger på. Hur har man kommit fram till de siffrorna? Det nuddissystem som används i Söderhamns kommuns förskolor kan ifrågasättas. Det har hänt att flera ej fungerar och att stressade föräldrar ej kommer ihåg att nudda in och ut på morgonen och eftermiddagen. Under ett fåtal veckor mäts närvaron, ibland under lov och sjukdomstider. Vad säger det om vår beläggning? Varje avdelning för närvaroanteckningar, de säger mer om hur beläggningen faktiskt är.

Alexandra Gard hänvisar till siffror, siffror som säger att vi i Söderhamns kommun ligger på riksgenomsnittet 5,3 barn per pedagog. Vi är intresserad av att få veta hur dessa siffror tagits fram, vi på Lillberget räknar snabbt ut att snittet på vår förskola ligger på 6,6 barn per vuxen. Vi är fler än tjugo barn på avdelningar som faktiskt är gjorda för max femton barn. I Skolverkets rapport kan vi läsa vidare att barngruppens storlek alltid måste relateras till personaltätheten under hela dagen samt att personaltätheten och barnantalet behöver vara anpassade så att det blir möjligt att göra gruppindelningar under dagen (s.24). En vanlig dag har vi tre heltidstjänster som ska täcka elva timmars öppentid på avdelningen. Det innebär att det bara är mellan 9 och 15 som vi alla är på plats. Eftersom alla tre pedagoger har rätt till trettio minuters rast så försvinner ytterligare en och en halv timme från den pedagogiska verksamheten, den tiden då vi har möjlighet att dela in barnen i mindre grupper. Slutsatsen blir att vi är fullt bemannade 4.5 timmar om dagen. Vad missar då barnen om de är här mellan 9 och 14? En vanlig dag har vi ofta sexton barn till frukost och arton barn till mellanmål. Vi är då ofta två personal på avdelningen som ansvarar för dessa barn. Enkel matematik säger att vi då har ca 8,9 barn per pedagog, siffrorna säger då att är vi långt ifrån riksgenomsnittet 5,3 barn per pedagog.

Vidare i Skolverkets rapport kan vi läsa, vilket för oss som arbetar med barn ses som en självklarhet, att det finns samband mellan barnens språkutveckling och antalet barn i gruppen (s.24) Talutrymmet med varje barn minskar med att antalet barn i gruppen ökar. Det är de som hörs och tar för sig som får den hjälp som de behöver, men vad händer med dem som vi inte hinner uppmärksamma? Vad händer med de barnen som behöver fler och svårare utmaningar, vem har tiden att se och engagera sig i dem då det hela tiden finns akuta situationer att lösa. På sidan 32 kan vi även läsa att om det finns en ambition att ha en dialog med alla barn så ställer det stora krav på barngruppens storlek, på att arbetslaget följer barnen i deras lärande och låter dem vara delaktiga i verksamhetens olika delar.

Som vuxen har vi i regel 40 timmars arbetsvecka, rätt till rast och fem veckors semester. Vissa av våra barn har i snitt 45 timmars arbetsvecka, de vistas i samma miljö hela dagen. Vissa av dessa barn hade tidigare omfattats av 15-timmarsregeln. Vi pedagoger blir tilldelade öronproppar som tar bort skadliga, höga ljudnivåer, vad händer med barnens hörsel? Med förtvivlan skriver vi detta men det är dags att barnens verklighet blir synlig. Det talas mycket om att föräldrarna har rätt att ha sina barn hur många timmar de vill på förskolan, men har barnen inte rättighet att vara hemma med sina föräldrar? I barnkonventionen står tydligt att barnen har rätt till lek, vila och fritid. (artikel 31)

I rapporten kan man vidare läsa att personalens kompetens är en viktig byggsten, inte bara barngruppens storlek och tillgång till lokaler. Medvetet berör vi inte detta i någon omfattning i vårt inlägg, vi slår oss dock för bröstet och hävdar att vi är den mest kunniga, flexibla, pålästa, engagerade yrkeskategorin som finns att uppbringa. Vi har ständigt nya innovativa lösningar på hur vi ska lösa vår arbetssituation men för många barn i grupperna, för lite personal och för få ekonomiska resurser sätter käppar i våra hjul. Att höra att våra högsta chefer inte ens söker pengar som finns att få, det gör oss såklart arga, förtvivlade och håglösa. Då vår tilltro till ledningen dalar så måste vi se till att barnen får det bra, vi vore lyckliga om vi fick hjälp med detta och arbetsro att utföra det som ingår i vårt uppdrag. Att det är svårt att rekrytera förskollärare till Söderhamns kommun förvånar inte oss det minsta.

Vi vill hälsa Alexandra Gard och resten av skolnämnden välkomna till vår förskola och se barnens verklighet. Då ber vi er att ej komma på studiebesök utan att göra ett dagsverke hos oss. Därefter ser vi gärna att ni kommer och besvarar våra frågor. Vi ser gärna en inbjudan till debatt i detta ämne med oss förskollärare och pedagoger.

Personalen på Lillbergets förskola i Söderhamn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons