Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Verkar inte veta vad som är vad

Inget förklarande från riksdagsledamot Tomas Tobé (M), men Mia Sparrow (FP) och Mia Troedsson (M)
försvarar
hans påstående om, att det har varit en politisk diskussion i Ljusdals kommun om ESF-projektet Sigrid ska fortgå eller inte (8/11).

Annons

Mia och Mia menar att jag har skrämmande dåligt minne samt att de uttalar att lagbrott har skett. Det sistnämnda är skrämmande och ett bevis på att Sparrow och Troedsson har svårigheter med att se vad som är vad i dessa frågor.

Det kommunala informationsansvaret (KIA) är lagstyrt uppdrag reglerat i Skollagen, vilket innebär skyldighet att lämna information till målgrupp. Alltså inget lagöverträdelse om utbildningsnämnd inte bedriver verksamhet för målgrupp. Det är en markant skillnad på att ge information och att bedriva insatser, men lagen kräver alltså kommunalt informationsansvar.

Omsorgsförvaltningen bedriver en permanent verksamhet, inte projekt som Sparrow och Troedsson påstår, för ungdomar med försörjningsstöd. Denna verksamhet, UNIK, är inte lagstyrd utan ett frivilligt initiativ av kommunen med ögon för att se unga arbetslösa som en resurs i samhället.

Mia och Mia har helt rätt i att diskussioner kring KIA och Arbetsförmedlingens ESF-projektet Sigrid har ägt rum i utbildningsnämnden. Allt finns justerat i protokoll med nämndens beslut kring KIA som är en lagstyrd nämndsfråga. Oavsett om Sigridprojektet eller UNIK finns eller inte, är det intet tal om lagbrott. Det är viktigt att beslutsfattare förstår de enskilda ärendenas gång och hemvist. Återigen förklarar jag att ESF-projektet Sigrid ägs av Arbetsförmedlingen och frågan om projektets framtid har aldrig någonsin diskuterats vid ett politiskt sammanträde. Det finns inget underlag och inget beslut.

Utifrån detta ansåg jag det som märkligt av Tobé att påstå att politisk diskussion i frågan har ägt rum, men efter att ha läst Sparrow och Troedssons insändare märker jag att det kanske inte var något säreget utspel från Tobé. Påståendet att vice ordförande Sparrow lyckats stoppa "upphävningen" av projektet är en anmärkningsvärd beskrivning, då det hela tiden under Sigrids livslängd har handlat om beslut tagna av verksamhet och inte politiskt.

Uttalande om att det har skett lagbrott och att det inte är något unikt i Ljusdals kommun, ser jag som en ytterst kraftig anklagelse på kommunfullmäktige.

Avslutningsvis repeterar jag mitt ställningstagande att jag anser att ungdomsarbetslösheten i Sverige är ett av de största problemområden vi har att hantera i landet. Att ungdomar ges möjlighet till boende och arbete bör vara ett prioriterat ansvarstagande för regering och kommuner.

Malin Ängerå (S)

ordförande utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons