Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vems intresse, vems nytta?

I maj 2011 antog Hudiksvalls kommun en ny detaljplan för Medskogsområdet. I samma veva sålde man kommunal mark vid Medskog till ett investmentbolag på ytterst förmånliga villkor.

Annons

Man kan anta att bolaget köpte Medskog som en investering i en ordentlig ekonomisk vinst, inte minst med tanke på att Roph Invest snart kom med avvikande idéer för exploateringen av marken. Det logiska svaret från kommunen på dessa propåer borde redan då ha varit avslag. Istället tillmötesgår man investmentbolagets intressen och skriver fram en detaljplansändring. När den stöter på patrull hos allmänheten beställer man en utredning som ska ge bra motiveringar i efterhand för handelsverksamhet på platsen. Utredningen visar för alla som har läst den.:

Köpkraften i närområdet och regionalt är begränsad: köpvolymen i Hälsingland kan inte öka mera än marginellt.

All nyetablering av handel i Hudiksvall är ett nollsummespel: vad ny handel kan ta ut som vinst tas från de befintliga handelsföretagen som deras förlust. Samma faktum gäller för arbetstillfällena.

För dagligvaruhandeln skulle nyetableringar av externhandel i området få förödande konsekvenser för de kundnära handlarna på landsbygden och i centrum.

Politikerna borde därmed ha fått det beslutsunderlag man efterlyste. Ändå våndas man. Roph Invest skriver på sin hemsida: I dagsläget är vi i slutförhandlingar med ett flertal stora aktörer inom handel, detta beräknas vara slutfört parallellt med den komplettering av detaljplan som nu slutförs.

Då undrar jag vad alla dessa hearingspektakel runtom i kommunen tjänat till? Vems ärenden går politiker som mot bättre vetande pläderar för handel vid Medskog? Vad vet Roph Invest som inte medborgarna får veta?

I kommunens översiktsplan värnas idén om en traditionsrik bygds attraktionskraft för att locka nya människor att vilja bosätta sig i miljökommunen Hudiksvall. Det var klokt tänkt att marknadsföra kommunen med en värdeprofil som avviker från den evigt lika och enformigt förfulande bild som allt för många städer envisas att skylta med vid sina infarter: tråkiga varumärkesparker, lika ödsliga till utseende som till innehåll: På vad sätt gör de skillnad? Vem är betjänt av dem? Vilket pris betalar kommuninvånarna på sikt? Vilken framtid offras på fantasilöshetens altare?

I allmänna val har våra förtroendevalda fått uppdraget att förvalta och sköta kommunens framtid till förmån för alla medborgare och i allas intresse. Har man tagit ett förtroendeuppdrag är man ansvarig och redovisningsskyldig inför alla grupper i samhället, inte enbart inför de som sympatiserar med det egna partiets intressegrupper. Vems ärenden går de politiker som helt utan nödvändighet och tvingande skäl går emot kommunens gemensamma planer och framtidsstrategier?

Forsabo utan partibindning

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons