Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattenkraften en miljöskandal

Sommartid brusar Bollnäsströmmarna som om det vore ett levande vattendrag. Men det är bara på låtsas eftersom den nuvarande vattendomen tillåter att vattnet stryps vintertid så att lekbottnar för strömlevande fisk bottenfryser och bristen på vandringsvägar omöjliggör att vild fisk når både lekområden och vinterståndplatser.

Annons

Trots att allt sker helt lagligt så menar jag att behandlingen av våra utbyggda älvar är en av vår tids största miljöskandaler. Skandalen ligger i att vattenkraften som enda miljöfarlig verksamhet är undantagen från miljölagen. I stället kan verksamheten fortgå tack vare stöd från lagstiftning som ibland är över 100 år gammal.

Vattenkraften byggdes ut då elkraften behövdes för att bygga vårt välfärdssamhälle och det ansågs nödvändigt att offra livet i älvarna och i vår natur för att människorna skulle få det bättre. Man fick ofta kompensation i form av inplantering av fisk i de ödelagda älvarna. Miljögifternas konsekvens visade sig ganska snabbt och de värsta gifterna förbjöds. I dag värderar vi en levande natur och biologisk mångfald på ett helt annat sätt. Naturen återhämtar sig. Många utrotningshotade djur och fåglar har kommit tillbaka.

Tyvärr så har man inte hunnit lika långt i våra vattendrag. Där är kilowatten och kraftbolagens vinster fortfarande viktigare än livet i strömmarna och det värsta är att man kallar verksamheten för miljövänlig trots att våra strömlevande arter i princip är utrotade. I dag finns teknik och kunnande som möjliggör en återställning av vandringsvägar utan att man äventyrar energiförsörjningen men kortsiktighet och girighet från beslutfattare och kraftbolag omöjliggör kraftfulla insatser.

Bollnäs kommun har insett att det finns värden i våra älvar som inte kan värderas i pengar, nämligen glädjen och tillfredställelsen att få leva vid en levande älv. Vissa värden kan i och för sig mätas i pengar exempelvis inkomster från turism, men egentligen är de värden som inte kan mätas i pengar viktigast. Hur mäter man synen av en lax eller öring som kastar sig uppför strömmarna? Hur värderas kläckande sländor, eller spåren efter uttern efter älvstranden en vinterdag?

Bollnäs kommun har bestämt sig för att jobba för att Ljusnan och Voxnan återigen ska bli levande vattendrag med vatten i torrfårorna och vandringsvägar för fisk. Det går sakta men vi tänker inte ge oss förrän laxen, öringen och andra vandrande arter åter igen lever och leker fritt i våra älvar.

Jan Lahenkorva (S)

ledamot i kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons