Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårt alternativ till fas 3 ska ge jobb

Vi socialdemokrater presenterar här vårt alternativ till regeringens misslyckande med fas 3. Stora grupper av långtidsarbetslösa sitter nu fast i den misslyckade arbetsmarknadspolitiska åtgärd som kallas fas 3. Vi sätter nu press på regeringen.

Annons

Riksdagen har beslutat om ett stopp för nya anvisningar till fas 3 och ett krav på att regeringen återkommer och redovisar hur den löst missförhållandena. Kombinationen av hög arbetslöshet och många obesatta jobb är unikt hög just nu. Sju av tio arbetsgivare har svårt att få tag i rätt kompetens. Samtidigt säger regeringen nej till utbildningslinjen i jobbpolitiken. Tre av fyra platser inom arbetsmarknadsutbildningen har tagits bort.

Vårt alternativ

• Den som blir arbetslös och behöver hjälp för att få ett jobb ska få stöd från arbetsförmedlingen från första dagen.

• Den sökandes kunskaper och yrkesfärdigheter ska dokumenteras genom validering.

• Kvalitet i arbetsmarknadspolitiska program ska alltid värnas. Åtgärder ska leda till arbete och egen försörjning.

• Den som har fel eller gammal kompetens i förhållande till vad som krävs på arbetsmarknaden ska senast inom 90 dagar rekommenderas/erbjudas relevant utbildning.

• Öka volymen av arbetsmarknadsutbildningar riktade till bristyrken.

• Bygg ut den reguljära vuxenutbildningen och yrkesutbildningen.

• Inför utbildningsvikariat inom vård- och omsorg som ger personalen möjlighet till nödvändig kompetensutveckling samtidigt som en långtidsarbetslös får möjlighet till ett vikariat.

Vi är övertygade om att de allra flesta som i dag är långtidsarbetslösa kan få jobb på den reguljära arbetsmarknaden, givet att rätt insatser sätts in och att dagens goda konjunkturläge med stark efterfrågan på arbetskraft håller i sig. Men vi vet också att det finns personer som trots utbildning och aktiva insatser ändå har stora svårigheter att få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. För oss är det en självklarhet att de också ska ges möjlighet att arbeta på rimliga villkor. De ska inte hänvisas till gratisarbete i fas 3 utan erbjudas riktiga men subventionerade och anpassade jobb. Det kan till exempel handla om lönebidragsanställningar kopplade till kultursektorn eller som plusjobb inom kommuner och landsting. Vi vill även införa plusjobb i ideell sektor. Vi vill utöka offentligt skyddade anställningar och gröna jobb.

Vi drivs av en människosyn som inte ger upp om en enda människa och en vetskap om att vår gemensamma välfärd är beroende av full sysselsättning. Nu står vår linje för arbete och utbildning mot regeringens politik för passivitet och återvändsgränder.

Raimo Pärssinen (S)

Åsa Lindestam (S)

Per Svedberg (S)

Elin Lundgren (S)

riksdagsledamöter från Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons