Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vargkommitté vägen till samförstånd

/
  • Vi stödjer en viltvårdspolitik baserad på vetenskapliga fakta och anser att en långsiktig lösning kräver förmåga till kompromisser och lösningsorienterade förslag, skriver Daniel Ekblom.

Frågan om våra stora rovdjur är djupt splittrad bland de olika intresseorganisationerna, skriver Daniel Ekblom, Naturskyddsföreningen Gävleborg.

Annons

Den enda gång det funnits ett samförstånd gällande rovdjurspolitiken var när de enats i den tidigare tillfälliga vargkommittén och presenterade sitt betänkande Åtgärder för samexistens mellan människa och varg (SOU 2013:60).

Det var en väl utarbetad och långsiktigt hållbar vargpolitik med kompromisser för alla parter för att enas mot ett gemensamt mål. Regeringen hade därmed ett gyllene tillfälle att lägga denna konflikt bakom sig, men valde i stället att inte följa kommitténs gemensamma förslag, utan plockade ut valda delar samt lade till och drog ifrån efter eget tycke. Därmed föll också den konsensus som förslaget inneburit och förra regeringen öppnade för fortsatta strider och de olagliga jaktbesluten.

Det har skett ett flertal kvalificerade utredningar grundade på oberoende vetenskapliga fakta med såväl Svenska som internationella forskare, men tyvärr valde alliansregeringen även att bortse från dessa till förmån för utredningar som passade egna politiska ambitioner. Den linje som regeringen valde har mycket tydligt visat sig skapa allt annat än en lugn och genomtänkt vargförvaltning med ordning och reda, vare sig nationellt eller genom våra internationella åtaganden.

EU-kommissionen har flera gånger riktat kritik mot Sverige gällande vargpolitiken och så sent som i slutet på juni mottogs ett motiverat yttrande där Sverige kan ställas inför domstol. Kritiken riktas mot att man begränsar vargstammen, tillåter skyddsjakt på en art som inte lever upp till gynnsam bevarandestatus och inte aktivt åtgärdar den höga inaveln.

Naturskyddsföreningen är principiellt inte emot jakt på rovdjur, men vi anser att arter som enligt vetenskapliga bedömningar inte har gynnsam bevarandestatus eller som finns upptagna som hotade eller nära hotade på den nationella rödlistan, inte allmänt ska få jagas. Skyddsjakt kan tillåtas när något rovdjur på ett tydligt sätt avviker från sitt naturliga beteende.

Vi stödjer en viltvårdspolitik baserad på vetenskapliga fakta och anser att en långsiktig lösning kräver förmåga till kompromisser och lösningsorienterade förslag, något den nuvarande regeringen öppnar upp för genom en permanent vargkommitté. Därför anser vi att en permanent vargkommitté är ett bra förslag för att nå enighet och komma framåt i vargförvaltningen och vi beklagar samtidigt att några föreningar nu väljer att bojkotta denna kommitté vilket knappast lär underlätta en framtida samsyn och viltvårdspolitik.

Daniel Ekblom

Naturskyddsföreningen Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons